การใช้สำนวน“cry wolf”

“เด็กเลี้ยงแกะ”

ความหมาย

(คนที่) พูดโกหก หลอกลวงว่าจะมีอันตราย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี ; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Nobody will believe he is in trouble because he has cried wolf so many times.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณอย่าทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ วันหลังถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณจริงๆ จะไม่มีใครเชื่อและช่วยคุณ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cry wolf” มาจากนิทานอีสป ซึ่งเล่าว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งหาความสนุกด้วยการหลอกเพื่อนบ้านให้ตกใจ โดยตะโกนบอกว่าหมาป่ามากินแกะ หลังจากหลอกหลายๆ ครั้ง ชาวบ้านก็เลิกเชื่อ ในที่สุด หมาป่าก็มาจริงๆ แต่ไม่มีใครเชื่อ แกะของเด็กคนนั้น ก็ถูกหมาป่าฆ่าตายหมด สำนวนนี้จึงหมายถึง การแกล้ง บอกภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ

สำนวนไทย “เด็กเลี้ยงแกะ’’ มาจากนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเช่นกัน ลำนวนไทยกล่าวถึง ตัวเด็กเลี้ยงแกะ ส่วนสำนวนอังกฤษ กล่าวถึงการร้องตะโกนบอกเพื่อนบ้านว่า หมาป่ามา สำนวนไทย ‘‘เด็กเลี้ยงแกะ” หมายถึง คนที่ชอบพูดโกหกหลอกลวงว่าจะมีอันตรายจนไม่มีใครเชื่อถือ ส่วนสำนวนอังกฤษ “cry wolf” เป็นกริยา หมายถึง การกระทำของคนดังกล่าว

(Visited 2,015 times, 1 visits today)