การใช้สำนวน“cheek by jowl”

“แค่จมูกมาปาก”

ความหมาย

ใกล้มาก

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี ใช้ขยายกริยา

สำนวนไทย วิเศษณ์วลี

ตัวอย่าง

People live cheek by jowl, but don’t neces­sarily mix….

(The Listener 17 Oct 74)

ของนั้นอยู่ใกล้ตัวเขามาก แค่จมูกมาปากเท่านั้น แต่เขากลับมองไม่เห็น

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “cheek by jowl” และสำนวนไทย “แค่จมูกมาปาก’’ มีความหมายและการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน เอาส่วนประกอบของใบหน้ามาเปรียบ แก้มอยู่ใกล้กับขากรรไกร เช่นเดียวกับจมูกอยู่ใกล้ปาก เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึงอยู่ใกล้กันมาก แต่สำนวนไทย “แค่จมูกมาปาก” ปัจจุบันไม่นิยมใช้กันแล้ว

(Visited 136 times, 1 visits today)