การใช้สำนวน“carry coals to Newcastle”

“เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน”

ความหมาย

เอาสิ่งของมาให้ผู้ที่มีสิ่งนั้นแล้ว แสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสิ่งนั้น เป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

It is like carrying coals to Newcastle if you give flowers to Mrs. Bloom, as she has a garden full of them.

(Common English Sayings)

Joe was carrying coals to Newcastle when he told the doctor how to cure a cold.

(A Dictionary of American Idioms)

“พร้าวห้าว         ชาวอื่นได้          ใจเบา

ขายสวน                    ชาวสวนเขา       บ่ซื้อ

แป้งนวล                    พวกนอกเอา      อวดว่า เอกเอย

ขายวัง                       วังมีอื้อ              จักซื้อฤาพ่อ”

(โคลงสุภาษิตเก่า)

“อย่าเอาภัยในพนมข่มราชสีห์

เอาวารีขู่ให้มังกรหยอน

เอาพร้าว ไปขายสวนไม่ควรจร

เอาบทกลอนอวดกวีเป็นที่อาย”

(สุภาษิตสอนเด็ก)

คำอธิบาย

สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าปรากฎใช้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.

1650 การที่ใช้ชื่อเมือง ’Newcastle’ เพราะ New­castle-upon-Type เป็นศูนย์กลางการขุดแร่ถ่านหิน ในประเทศอังกฤษ การเอาถ่านหินมาที่เมืองนอกจึงเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อเป็น สำนวนหมายถึง การให้สิ่งของที่ไม่เป็นที่ต้องการแก่ผู้อื่น เพราะเขามีมากอยู่แล้ว การแสดงหรือบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แก่ผู้ที่มีความรู้ดีในสิ่งนั้นแล้ว สำนวนนี้บางทีก็ย่อให้สั้นลงเหลือเพียง “coals to Newcastle” เช่น It’s coals to Newcastle. หมายถึง มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่มีประโยชน์

สำนวนไทย “เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน” เป็นการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “carry coals to Newcastle” เพราะธรรมดาสวนมักจะมีมะพร้าว เมื่อเอามะพร้าวไปขายชาวสวน เขาก็ไม่อยากจะซื้อ สำนวนนี้ยังมีต่ออีกว่า ‘‘เอามะพราวห้าวไปขายสวน เอาแป้งนวลไปขายชาววัง” ชาววังทำแป้งนวลเอง และแป้งนวลชาววังมีชื่อเป็นที่รู้จักกันดี สำนวนนี้จึงมีความหมายเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “carry coals to Newcastle”

นอกจากสำนวน “carry coals to Newcastle” ยังมีสำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ ‘‘teach one’s grandmother to suck eggs” แต่สำนวนนี้ไม่ได้ใช้แพร่หลายเหมือนสำนวนแรก คุณย่า หรือ คุณยาย เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในชีวิต มามากแล้ว การให้คำแนะนำแก่ผู่ใหญ่ หรือผู้มีประสบการณ์ความชำนาญในเรื่องต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเลย เช่น He is always telling the director how to run the business; that’s like teaching his grand-mother to suck eggs. (Longman Dictionary of English Idioms) สำนวนนี้มักจะใช้พูดในเชิงให้คำแนะนำ ในรูปปฎิเสธ คือ “don’t teach your grand-mother to suck eggs”

สำนวนไทยที่มีความหมายและการเปรียบเทียบคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “teach one’s grand­mother to suck eggs” คือ “สอนหนังสือสังฆราช” สำนวนนี้มาจากเรื่องศรีธนญชัย ซึ่งเล่าไว้ว่า วันหนึ่ง ศรีธนญชัยเดินไปที่ข้างกุฎิพระสังฆราช เห็นคัมภีร์ตกอยู่ที่พื้นดินก็บอกให้พระสังฆราชทราบ หลังจากนั้นก็ถือโอกาสไม่เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงให้ตามตัวมาถามสาเหตุที่ไม่เข้าเฝ้า ศรีธนญชัยก็ทูลว่า ติดธุระบอกหนังสือฆราช คำ ‘บอก’ โบราณหมายถึง ‘สอน’ พระเจ้าแผ่นดินทรงสงสัยว่า ศรีธนญชัยเก่งแค่ไหน จึงไปสอนหนังสือพระสังฆราช จึงรับสั่งให้ถามสมเด็จพระสังฆราช ท่านก็ทูลตามความเป็นจริง จึงเกิดสำนวน ‘บอกหนังสือสังฆราช’ ขึ้น นอกจากสำนวนนี้ เราพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “สอนหนังสือสังฆราช” หมายถึง สอนผู้ที่มีความรู้ยอดเยี่ยม โดยไม่ทราบว่าผู้นั้นมีความรู้ ความชำนาญยิ่งกว่าตนเสียอีก มีความหมายตรงกับ “teach one’s grandmother to suck eggs” เช่น ผมเป็นคนที่มีความรู้น้อย ไม่อาจเอื้อมไปสอนหนังสือสังฆราชหรอก

สำนวนไทย “สอนจระเข้ว่ายน้ำ” มีความหมายสองประการ ความหมายแรกเป็นความหมายที่เป็นกลางๆ หมายถึง การสอน ชี้ทาง หรือ แนะนำให้คนอื่นทำสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้ว โดยเปรียบกับจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ ย่อมจะว่ายน้ำได้เก่ง การไปสอนจระเข้ว่ายน้ำก็เข้าทำนอง “สอนหนังสือสังฆราช” และ “เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน’’

ความหมายที่สองเป็นความหมายที่ใช้กันมากกว่า หมายถึงสอนคนที่มีสันดานไม่ดีให้มีปัญญามากขึ้น จะก่อให้เกิดเรื่องร้ายต่อไป ความหมายนี้มาจากความเชื่อที่ว่า จระเข้เป็นสัตว์ร้าย เช่น

“สั่งสอนสัตว์จระเข้              คงคา

ให้แหวกวนเวียนวา             รีหว้าย

เปรียบปราชญ์สั่งสอนสา     นุศิษย์ พาลแฮ

มันเก่งโกงยิ่งย้าย       อย่าเยื้องยักสอน”

(โคลงสุภาษิตเก่า)

(Visited 989 times, 1 visits today)