การใช้สำนวน“by the pricking of one’s thumbs”

“เขม่นตา”

ความหมาย

ความรู้สึกที่เป็นลางสังหรณ์ ซึ่งบอกให้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น

รูปคำ     

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา

สำนวนไทย กริยา

ตัวอย่าง

By the pricking of my thumbs, I knew that something unpleasant was going to happen that afternoon.

อย่าเหลวไหล เชื่อเรื่องเขม่นตาซ้ายว่าจะนำโชคร้ายมาให้ ทำให้ใจเสียเปล่าๆ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “by the pricking of one’s thumbs” ปรากฎอยู่ในเรื่อง Macbeth ของ Shakespeare

(1606):

‘By the pricking of my thumbs,

Something wicked this way comes.

(Act 4, scene I)

สำนวนนี้เป็นสำนวนที่ค่อนข้างจะล้าสมัย มาจากความเชื่อที่ว่า ถ้านิ้วหัวแม่มือรู้สึกเหมือนจะเป็นเหน็บ แสดงว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น ส่วนมากมักจะหมายถึง สิ่งที่ไม่ดี ความเชื่อทำนองนี้มีกับคนแทบทุกชาติทุกภาษา เช่น คนไทยเชื่อว่า ถ้าเขม่นตาแสดงว่า เหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ถ้าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์

ว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้น แต่ถ้าเขม่นตาขวา แสดงว่า สิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้น เช่น จะได้ลาภ สมบัติ เงินทอง คนอังกฤษอเมริกันก์เช่นกันมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า ฝ่ามือคันแสดงว่า กำลังจะได้เงิน ความเชื่อหรือความคิดเหล่านี้ คนสมัยใหม่มักจะคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหล

(Visited 149 times, 1 visits today)