การใช้สำนวน“a heart of gold”

“ใจพระ’’

ความหมาย

ใจดี มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี มักจะใช้ตามหลัง ‘have’ หรือ ‘with’

สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Clearly they all have hearts of gold down at the survey unit, and want us to love them as they love us.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ชายคนนี้ ใจพระ ไม่เคยโกรธหรือทำร้ายใคร ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก

คำอธิบาย

‘gold’ หรือทองเป็นโลหะที่มีค่า คนอังกฤษอเมริกันมักจะเปรียบทองกับสิ่งที่ดี เช่นสำนวน “as good as gold” หมายถึงมีความประพฤติดีเรียบร้อยมาก มักจะใช้กับเด็ก สำนวน “a heart of gold” หรือ ใจทอง ก็เช่นกัน หมายถึงใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา รัก และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

สำนวนไทย ”ใจพระ” มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “a heart of gold” หมายถึงใจดี มีความเมตตากรุณาเหมือนพระสงฆ์แผ่เมตตาจิตแก่คนทั่วไป สำนวนไทยเปรียบกับพระ ส่วนสำนวนอังกฤษเปรียบกับทอง

สำนวนอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกับ “a heart of gold” คือ “a heart of stone” เปรียบกับหิน คนที่มีใจหิน หมายถึง คนที่ไม่มีความสงสาร ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เช่น Mr. Smith has a heart of stone. He whipped his horse until it fell down. (A Dictionary of American Idioms) บางทีก็ใช้เป็นคำคุณศัพท์ คือ “stony-hearted” เช่น The men knew that the king would show them no mercy, for he was a stony-hearted person.

สำนวนไทยที่มีความหมายตรงข้ามกับ ‘‘ใจพระ” และมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนอังกฤษ “a heart of stone” คือ ”ใจทมิฬหินชาติ” หมายถึงใจร้าย เหี้ยมโหด “ใจไม้ไส้ระกำ” หมายถึง ใจที่ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา สำนวนนี้เอาไม้ระกำมาเปรียบ ไม้ระกำเมื่อปอกเปลือกออก ไส้ข้างในจะเบาไม่มีน้ำหนัก ใช้ทำเป็นทุ่นเบ็ดตกปลาลอยน้ำได้ อมน้ำเท่าไรก็ลอยน้ำได้ ไม่จมง่าย ๆ เหมือนไม้อื่น เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่มีความสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คนอื่นจะเคี่ยวเข็ญบังคับหรือขอร้องอย่างไรก็ไม่รับฟัง อีกสำนวนหนึ่ง คือ “ใจดำ” หมายถึงไม่คิดสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยาก และไม่เอาเป็นธุระด้วย ในภาษาไทยจงมีสำนวนที่มีความหมายประเภทนี้อยู่หลายสำนวนคือ ‘‘ใจทมิฬหินชาติ” “ใจไม้ไส้ระกำ” และ ‘‘ใจดำ”

(Visited 2,458 times, 4 visits today)