การใช้สำนวน “window dressing”

“ผักชีโรยหน้า”

ความหมาย

การทำสิ่งต่างๆ ให้ดูดี เรียบร้อย สวยงาม เพื่อที่จะปิดบังหรือกลบเกลื่อนความไม่ดีที่ซ่อนอยู่

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Jack warned me that those invitations were just so much window dressing; that what the Smiths really wanted was an introduction to my influential brother.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

เขาไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวัน แต่พอนายเดินเข้ามาในห้อง

เขารีบเอางานออกมาทำเป็น ผักชีโรยหน้าไว้

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “window dressing” มาจากศิลปะในการจัดสินค้าหน้าร้านให้ดูสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ เมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึงความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดูดี ดูสวยงาม เพื่อที่จะปิดบังสิ่งไม่ดีที่อยู่ภายใน

สำนวนไทย “ผักชีโรยหน้า’’ เอาผักชีมาเปรียบ ผักชีเป็นผักที่ใช้วางบนอาหาร เพื่อทำให้อาหารดูสวยงาม น่ารับประทาน เปรียบกับการกระทำเพียงเล็กน้อยเป็นการฉาบหน้า เพื่อปิดบังไม่ให้เห็นหรือรู้ถึงความไม่ดี ความไม่เรียบร้อย สำนวนนี้มักใช้พูดในทางไม่ดีเช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “window dressing”

(Visited 1,063 times, 1 visits today)