การใช้สำนวน “stick (cling) to somebody (something) like a leech”

“เกาะ (ติด) แน่นเหมือนปลิง’’

ความหมาย

ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ยอมปล่อย เกาะติดแน่น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The police believed that if they followed the criminal, he would lead them to the stolen money, so they stuck to him like leeches wherever he went.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เด็กคนนี้ เกาะแม่ (ติด) แน่นเหมือนปลิง ไม่ยอมปล่อย ให้คลาดสายตาแม้แต่นาทีเดียว

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษและไทยต่างก็เปรียบคนกับ ‘leech’ หรือ

‘ตัวปลิง’ ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกาะติดแน่นกับตัวคน และดูดเลือดคนกินเป็นอาหาร เมื่อใช้สำนวนนี้กับคนจึงหมายถึง การติดตามอย่างใกล้ชิด โดยไม่ยอมปล่อยให้คลาดสายตาไปได้ นอกจากสำนวน “เกาะ (ติด) แน่นเหมือนปลิง” คนไทยยังใช้สำนวน “เกาะ (ติด) แน่นเหมือนตุ๊กแก” ด้วย ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้มากกว่า อาจจะเป็นเพราะตุ๊กแก เป็นสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยรู้จักมากกว่าปลิง ตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลาน เกาะอยู่ตามฝาเรือน หรือเพดาน มีเท้าที่แผ่ออก เกาะยึดพื้นได้เหนียวแน่น จึงนำมาพูดเป็นสำนวนเปรียบคนที่เกาะแน่นอยู่กับใครหรือสิ่งใดว่า “เกาะแน่น เหมือนตุ๊กแก”

(Visited 416 times, 1 visits today)