การใช้สำนวน “sharp eyes”

“ตาแหลม”

ความหมาย  

ตาที่เห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ตาที่ไวเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

His sharp eyes make him a good hunter.

ผู้ชายคนนี้ตาแหลม เลือกได้คู่ครองที่ดีพร้อมทั้งรูปสมบัติ และคุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำ ‘sharp’ มีความหมายทั่วๆ ไปตรงกับคำไทย ‘คม’ เช่น ‘sharp knife’ ตรงกับ ‘มีดคม’ นอกจากนี้คำ ‘sharp’ ยังหมายถึง ไว มีไหวพริบดี เฉียบแหลม เก่ง ซึ่งก็มาตรงกับคำไทย ‘แหลม’ ฉะนั้น สำนวนอังกฤษ

“sharp eyes” จึงมีความหมายตรงกับสำนวนไทย “ตาแหลม’’ ซึ่งหมายถึง ตาที่ไว เห็นสิ่งต่างๆ ได้เร็วถูกต้อง เห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็น ส่วนสำนวนไทย “ตาคม” หมายถึง ตาที่สวย โต ดำเป็นประกาย สวย คมบาดตาบาดใจคนดู

(Visited 555 times, 1 visits today)