การใช้สำนวน “ram (shove, thrust) down someone’s throat”

“บีบคอ”

ความหมาย

บังคับให้ทำ หรือ ยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ หรือไม่ต้องการ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The president was against the idea, but the club members rammed it down his throat.

(A Dictionary of American Idioms)

เขาบีบคอเธอให้ขายบ้านแก่เขาด้วยราคาถูกมาก

คำอธิบาย

        สำนวนอังกฤษ “ram (shove, thrust) down some­one’s throat” เปรียบคนที่ถูกบังคับให้กลืนสิ่งที่ไม่ต้องการ หรือไม่ดีไม่อร่อย กับคนที่ถูกบังคับให้ยอมรับสิ่งที่ตนไม่ต้องการ ไม่ชอบ ส่วนสำนวนไทย “บีบคอ” เปรียบกับการใช้กำลังบีบคอ เพื่อขู่เข็ญบังคับให้ใครทำ หรือพูดสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ต้องการ บางทีก็ใช้ “เค้นคอ” ซึ่งส่วนมากมักจะหมายถึงการบังคับให้พูดสิ่งที่ไม่อยากจะพูด เช่น เธอถูก เค้นคอให้พูดความจริง จึงจำต้องยอมสารภาพผิด

(Visited 137 times, 1 visits today)