การใช้สำนวน “make eyes at”

“(เล่นหู) เล่นตา”

ความหมาย

ใช้สายตามองเป็นการแสดงความในใจ ส่วนมากใช้ในระหว่างชายกับหญิง แสดงให้เห็นว่า ชอบ หรือ สนใจ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The woman makes eyes at the man behind the counter and really turns on the charm. By the time she is finished with the assistant, he doesn’t know whether he’s selling jewellery or fish and chips.

(Daily Mirror 11 Sept 74)

“ข้าเห็น เล่นตา อยู่เมื่อกี้

น้องสาวทำทีก็คมสัน

นับน้องนับพี่กระนี้กระนั้น

เชิงชั้นช่างคิดติดแยบคาย”

(สังข์ศิลปไชย พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 3)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษใช้ ‘ทำตา’ ส่วนสำนวนไทยใช้ “เล่นตา”

แต่มีความหมายเหมือนกัน หมายถึงการมองเพศตรงข้ามอย่างให้ท่า เป็นการเปิดเผยหรือแสดงให้เห็นว่า ตนสนใจ สำนวนไทย “เล่นตา” มักจะพูดให้ยาวออกไป เป็น “เล่นหูเล่นตา” เช่น สาวใช้คนนี้ใจกล้าจริง ทำ เล่นหูเล่นตา กับนายจ้างโดยไม่เกรงกลัวว่าจะมีคนเห็น

(Visited 119 times, 1 visits today)