การใช้สำนวน “kill time”

“ฆ่าเวลา”

ความหมาย

การหาอะไรทำเพลินๆ ในขณะที่รอคอย เพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He killed time by reading a newspaper while waiting for the bus.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขาไปดูหนังหนึ่งรอบเพื่อฆ่าเวลา ขณะที่คอยเธอเดินซื้อของ

คำอธิบาย

การฆ่าเวลาในที่นี้ หมายถึงการทำให้เวลาผ่านพ้นไป โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ต้องรอคอยใครหรืออะไร เราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้า แต่ถ้าเรามีบางสิ่งบางอย่างทำ เราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้น และทำให้การรอคอยไม่น่าเบื่อมาก สำนวนไทย “ฆ่าเวลา” เป็นสำนวนใหม่ ซึ่งคงจะเอามาจากสำนวนอังกฤษ “kill time”

(Visited 1,203 times, 1 visits today)