การใช้สำนวน “change color”

“เปลี่ยนสีหน้า”

ความหมาย

สีหน้า หรือ ความรู้สึกเปลี่ยนไปจากปรกติ อาจจะหน้าซีดด้วยความกลัว ตกใจ หรือหน้าแดงด้วยความโกรธ

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

The sight was so horrible that Mary changed color from fear.

Tom got angry at the remark and changed color.

(A Dictionary of American Idioms)

เธอเปลี่ยนสีหน้าทันทีเมื่อถูกจับได้ว่าขโมยเงินของเพื่อนไป

เมื่อเขาพูดไม่ถูกหูของเธอ เธอเปลี่ยนสีหน้าทันที

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “change color” หมายถึงการเปลี่ยนสีของหน้าเป็นสีซีดขาว หรือ แดง สำนวนนี้จึงมีความหมายสองประการ คือ หน้าซีดด้วยความตกใจ กลัว หรือหน้าแดงด้วยความโกรธ หรือ อาย สำนวนไทย “เปลี่ยนสีหน้า” ก็เช่นกันให้ความหมายเป็นกลางๆ คือ สีหน้าเปลี่ยนไปจากปรกติ อาจจะซีดด้วยความกลัวหรือตกใจ หรืออาจจะแดงด้วยความโกรธไม่พอใจ สีหน้าในที่นี้ หมายถึงการแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นที่หน้า ฉะนั้น เปลี่ยนสีหน้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีขาว หรือสีแดงเสมอไป อาจจะเป็นสีเดิมแต่ทำอาการอย่างอื่น เช่น ขมวด คิ้ว เม้มปาก อย่างไรก็ตาม คนไทยไม่ใช้สำนวนนี้เมื่อรู้สึกอายดังที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

นอกจากสำนวน “เปลี่ยนสีหน้า” ในภาษาไทยยังมีสำนวนที่บ่งชัดว่าเป็นสีหน้าที่แสดงความตกใจ กลัว คือ “หน้าถอดสี” สำนวนนี้ได้มาจากปลากัด ปลาตัวที่แพ้ และว่ายหนี จะแสดงอาการกลัวคู่ต่อสู้และสีที่ตัวจะเปลี่ยน ซีดลงทันที คนก็เช่นกัน เมื่อรู้สึกตกใจ หรือ กลัว หน้า จะซีด หรือกลายเป็นสีขาวเห็นได้ชัด ฉะนั้นสำนวน “หน้าถอดสี” จึงหมายถึง หน้าซีดขาวด้วยความกลัว ตกใจ เช่น เขาหน้าถอดสีทันทีเมื่อเห็นคู่ต่อสู้ชักปืนออกมา

(Visited 216 times, 1 visits today)