การใช้สำนวน “a dirty old man”

“ตาเฒ่าหัวงู”

ความหมาย

ผู้ชายที่มีอายุมากและมีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง มักจะฝักใฝ่เรื่องเพศและชอบหลอกเด็กวัยอ่อนกว่าคราวลูกคราวหลาน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

I told her not to come to meet my train at the station because the only people there at that time of the night are usually dirty old men.

(Longman Dictionary of English Idioms)

“ทุดไม่น่าเลยอะไรกะนี้เล่า

ตะกรามตะกรี้เช่นนี้เด็กขี้เมา

ฉิอ้ายเฒ่าหัวงูดูดู๋เป็น”

(ขุนข้างขุนแผน ของ กรมพระราชวังบวร)

คำอธิบาย

คำ ‘dirty’ ในสำนวน “a dirty old man” หมายถึง ที่น่าเกลียด หยาบโลน โสมม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น a dirty joke ฉะนั้นสำนวนนี้ จึงหมายถึงชายแก่ที่ฝักใฝ่เรื่องเพศมากจนเกินไป โดยเฉพาะชอบสนใจ หรือติดตามเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งอาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ ส่วนสำนวนไทย “ตาเฒ่าหัวงู” นั้น เปรียบคนชรากับงู ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ซื่อ ดังมีสำนวนว่า “งูพิษ คิดคด” หรือ “งูเห่าซ่อนเศียร” สำนวน ”ตาเฒ่าหัวงู’’ หมายถึง ชายที่มีอายุ หรือชายแก่ที่มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง มีพิษสงมาก ปัจจุบันมักจะใช้หมายถึงคนแก่ที่หลอกลวงเด็กที่มีอายุน้อยกว่าตนมากขนาดคราวลูกคราวหลาน

(Visited 581 times, 1 visits today)