การใช้สำนวน “a bird in the hand”

“สิบเบี้ยใกล้มือ”

ความหมาย

สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่แน่นอน มีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังไม่มี หรือยังไม่แน่นอน อะไรที่อยู่ใกล้ หรือได้แน่นอนให้เอาไว้ก่อน

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย นามวลี

ตัวอย่าง

Johnny has a job as a paperboy, but he wants a job in a gas station. His father says that a bird in the hand is worth two in the bush. (A Dictionary of American Idioms)

“ก็แต่อ้ายคนคิดว่า สิบเบี้ยใกล้มือ ฉวยได้ฉวยเอา ก็ยังมี อ้ายคนพวกนี้มันรู้มันเห็นเจ้านายเหล่านี้ว่า เป็นลูกเจ้าชีวิต หลานเจ้าชีวิต ถ้าเข้าเป็นข้าเป็นไท ให้ลูกหลานเจ้าชีวิต โปรดปรานได้แล้ว ถึงทำผิดอะไรๆ เจ้านายของเราที่เป็นลูกเป็นหลานเจ้าชีวิตก็คงแก้ไขเพ็ดทูลให้”

(พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 4)

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “a bird in the hand” มาจากภาษิต (saying) ที่ว่า “A bird in the hand is worth two in the bush.” นายพรานที่ยิงนกได้ตัวหนึ่ง ควรจะพอใจกับนกตัวที่ยังได้ มิใช่ทิ้งมันไว้แล้วไปตามยิงนกตัวอื่นๆ ที่บินหนีไป ภาษิตนี้จึงหมายความว่า คนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย ก็ยังดีกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่

สำนวนไทย ”สิบเบี้ยใกล้มือ” บางทีก็มีคำต่อท้าย คือ “สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบเบี้ยไกลมือ’’ ‘เบี้ย’ เป็นหอย จำพวกหนึ่งซึ่งคนโบราณใช้ซื้อจ่ายสิ่งของแทนเงินตรา มีค่าน้อยมาก จำนวน ‘สิบเบี้ย’ ก็ยังมีค่าน้อยมากอยู่ แต่สิบเบี้ยที่มีอยู่ในมือ มีแน่ๆ ยังดีกว่า ยี่สิบเบี้ยที่ยังไม่ได้ สำนวนนี้จึงหมายความว่า อะไรก็ตามที่ได้แน่ๆ ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ให้เอาไว้ก่อน เพราะยังดีกว่าของที่ใหญ่ หรือมากกว่า แต่ยังไม่ได้

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยมีความหมายตรงกัน แต่สิ่งที่ใช้เปรียบต่างกัน สำนวนอังกฤษเปรียบกับการยิงนก ส่วนสำนวนไทยเปรียบกับเงินตรา อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบก็มีส่วนคล้ายคลึงกันคือ สิ่งที่เราจะได้ครอบครองแน่นอนแล้ว แม้ว่าจะมีค่าน้อย ก็ยังดีกว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าแต่ยังไม่แน่ว่าเราจะได้ครอบครองหรือไม่

(Visited 478 times, 1 visits today)