การใช้สำนวนอังกฤษคำว่า“broke”

“ถังแตก’’

ความหมาย

ไม่มีเงิน เงินหมด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยา ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ สำนวนไทย ประโยค ทำหน้าที่เป็นกริยา

ตัวอย่าง

She is so extravagant that two days after pay day she is always dead broke.

(Handbook of American Idioms and Idiomatic Usage)

หมู่นี้ เขาถังแตกอยู่เป็นประจำ เพราะรายจ่ายสูงกว่ารายรับ

คำอธิบาย

คำ ‘broke’ เป็น รูปกริยาช่องที่ 2 (past tense) และ ช่องที่ 3 (past participle) ของกริยา ‘break’ ซึ่ง มีความหมายว่ายากจน หรือล้มละลาย เมื่อใช้เป็นสำนวน หมายความว่า ไม่มีเงิน เงินหมดกระเป๋า และมักจะใช้ คำ ‘dead’ ‘stone’ และ ‘flat’ นำหน้า มีความหมายเท่ากับ ‘very’ เป็นการกล่าวเน้นว่า ไม่มีเงินเลย เงินเกลี้ยงกระเป๋าจริงๆ เช่น Jill wanted to go to the movies but she was stone broke. The man gambled and was soon flat broke.

(A Dictionary of American Idioms)

สำนวนไทย “ถังแตก” เป็นสำนวนพูดที่ค่อนข้างสมัยใหม่ คนไทยอาจจะเอาสำนวนอังกฤษ “broke” มาใช้ โดยเติมคำ ‘ถัง’ ข้างหน้า และ ‘ถัง’ ในที่นี้ อาจจะหมายถึงภาชนะที่ใส่ของ เงินทอง หรือหมายถึง กระเป๋าเงินก็ได้ บางทีก็มีการเติมสร้อยให้ยาวออกไป เป็น “ถังแตกดังโพล๊ะ”

สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยากจน ก็คือ “ไส้แห้ง” โดยเอาลำไส้ที่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมาเปรียบ หมายถึง ยากจน ไม่มีอะไรจะรับประทาน เช่น นักประพันธ์ ไส้แห้ง

(Visited 742 times, 1 visits today)