การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “someone’s lips are sealed”

“(ถูก) ปิดปาก”

ความหมาย

พูดไม่ได้ ไม่อาจพูดได้ เพราะความจำเป็นบางอย่าง เช่น ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะรักษาไว้เป็นความลับ หรือถูกห้ามพูด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ ประโยค: สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

We do know why he’s gone, but our lips are sealed; the matter must be kept secret.

“ข้าก็เข้าไปดูอุทยาน หมู่พยาบาลสวนไท้ ให้สินจ้าง ชักชิด เงินทอง ปิดปากไว้”

(ลิลิตพระลอ)

คำอธิบาย

เมื่อริมฝีปาก หรือปากถูกปิด หรือ ผนึกติดกัน เราก็พูด

ไม่ได้ ต้องสงบนิ่ง เมื่อใช้เป็นสำนวนจึงหมายถึง การพูดไม่ได้ เพราะความจำเป็นบางประการ ส่วนมากมักจะเป็นเพราะได้ให้สัญญาไว้ว่าจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ สำนวนไทย นอกจาก “(ถูก)ปิดปาก” ยังมีอีกสำนวนหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ “น้ำท่วมปาก’’ ซึ่งมาจากความจริง ที่ว่า ถ้าในปากมีน้ำมาก ก็พูดไม่ได้ สำนวนนี้จึงหมายถึง พูดไม่ได้ต้องสงบนิ่ง เพราะถูกห้ามพูด หรือไม่สมควรจะพูด

“จะว่ามั่งยังเป็นกรรมด้วย น้ำมาก

ขึ้นท่วมปาก แม่เสียแล้วลูกแก้วเอ๋ย”

(พระอภัยมณี)

(Visited 769 times, 1 visits today)