การใช้คำเกี่ยวกับ ADMIT and ADMIT OF

ADMIT and ADMIT OF

admit (แอด-มิท) V. หมายถึง to give entrance to ; to grant as true แปลว่า ให้เข้าไปได้, รับรอง, ยอมรับ
ตัวอย่าง
The ticket admits one person to the game.
ตั๋วใบนี้อนุญาตให้เข้าไปเล่นเกมได้ 1 คน
I admit the possibility of errors in this experiment.
ผมยอมรับความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการทดลองนี้
No dogs admitted here.
ห้ามนำสุนัขเข้ามาที่นี่
admit of (แอ็ดมิท-ออฟ) V. หมายถึง to allow or permit แปลว่า อนุญาต
ตัวอย่าง
The seriousness of the situation in the country admits of no delay on our part.
จากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศ ทำให้ไม่อาจจะปล่อยให้งานต่างๆ ล่าช้าออกไปได้อีก
Note : มีคำบางคำที่ควรจะทราบเพิ่มเติม ได้แก่ admission fee ค่าฝานประตู admission free ไม่เก็บค่าผ่านประตู
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,093 times, 1 visits today)