การแสดงความเห็นด้วยในภาษาอังกฤษ

ในแต่ละวันเราต้องแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน การแสดงความคิดว่าเราเห็นด้วย หรือเรายอมรับด้วยจึงเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดา วันนี้เราจึงขอเสนอคำพูดภาษาอังกฤษที่แสดงให้คู่สนทนาทราบว่า เรารู้สึกเห็นด้วยกับเค้า ซึ่งมีมากมายหลายประโยคให้เพื่อน ๆ ได้ลองเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการสนทนานั้น ๆ ค่ะ

ประโยคเห็นด้วยในภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษแสดงความคิดว่าเราเห็นด้วย

I agree with your idea.

ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ

I totally agree.

ฉันเห็นด้วยเต็มที่เลย

I think so, too.

ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะ

You are right.

คุณพูดถูก ถูกของคุณ

That’s reasonable. = That make sense.

สมเหตุสมผลดีนะ

That’s fine with me.

ฉันไม่มีปัญหาหรอก

That’s true. = That’s for sure.

แน่นอนอยู่แล้ว

I was just thinking the same thing.

ฉันก็กำลังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน

I have no objection to it. = It sounds all right to me.

ฉันไม่มีข้อโต้แต้ง

(Visited 780 times, 1 visits today)