แสดงความเสียใจต่อเพื่อนที่ขาหัก(Condoling with a friend who broke his leg)

54 Dindaeng Road,

Bangkok

December 15, 2012

Dear Prapon:

     I heard yesterday, through some friends of mine, whom I met at the Grand’s Theatre, that you broke your right leg when a jeep crashed into the back of a taxi which you were stepping in.

     How unfortunate you are, my dear Prapon! I understand very well how you are feeling now, but you must be a man and pluck up courage to face an unexpected consequence.

     As you know, fate often plays havoc with human lives, and in consequence you cannot possibly avoid what is to happen to you as a result of the power that controls and decides everything in the world.

     Nevertheless I have the assurance that your broken leg is not beyond this experienced doctor ร ability, I will come to see you at the hospital tomorrow afternoon when I am free.

     May the Triple Gem protect you!

Your affectionate friend,

Plang

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Broke – ทำให้หัก

Leg – ขา

Through – ได้ผ่าน

mine – ของผม

broken – ทำให้หัก

right – ขาว

jeep – รถจี๊พ

crashed – ชน

back – หลัง

taxi – รถรับจ้าง

stepping – กำลังก้าว

unfortunate – เคราะห์ร้าย

feeling – กำลังรู้สึก

how – อย่างไร

pluck – รวบรวม

courage – ความกล้าหาญ

face – เผชิญ

unexpected – อย่างไม่คาดหวัง

consequence – ผล

fate  – ชะตากรรม

plays – เล่น

havoc – ความหายนะ

human – แห่งมนุษย์

avoid = หลีกเลี่ยง

happen – บังเกิดขึ้น

result – ผล

power – อำนาจ

controls – บังคับบัญชา

decides – กำหนด

everything – ทุกสิ่งทุกอย่าง

world – โลก

nevertheless – อยางไรก็ดี

assurance – ความแน่ใจ

beyond – พ้น

experienced – ซึ่งชำนาญ

doctor – นายแพทย์

ability – ความสามารถ

hospital – โรงพยาบาล

afternoon – เวลาบ่าย

free – ว่าง

Triple Gem – พระศรีรัตนตรัย

protect = ปกป้องคุ้มครอง

Expressions ที่ควรจดจำ

to crash into to collide wite – ชน

to step in = to get in – ขึ้น (รถ)

to be unfortunate = to be unlucky – โชคร้าย

to pluck up courage – พยายามทำตัวให้กล้าหาญ

to master up courage – พยายามทำตัวให้กล้าหาญ

to make an effort to be brave – พยายามทำตัว

ให้กล้าหาญ

to face an unexpected consequence – เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น

to stand bravely against an unexpected consequence – เผชิญกับสิ่งที่ไม่คาคหวังว่าจะเกิดขึ้น

the power that controls and decides everything = fate

= ชะตากรรม

to have the assurance – มีความเชื่อมั่น

to feel sure – รู้สึกเชื่อมั่น

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๔ ถนนดินแดง

กรุงเทพ ฯ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

คุณประพนธ์ ที่รัก

     ผมได้ทราบเมื่อวานนี้ โดยผ่านเพื่อนของผมบางคน ซึ่งผมได้พบที่โรงภาพยนตร์แกรนด์เล่าว่า คุณเกิดอุบัติเหตุขาหัก เมื่อรถจี๊พคันหนึ่งได้แล่นชนหลังของรถแท็กซี่ที่คุณกำลังก้าวขึ้นไป

     คุณช่างเคราะห์ร้ายเหลือเกินคุณประพนธ์ที่รัก! ผมเข้าใจดีถึงเรื่องที่คุณกำลังมีความรู้สึกอย่างไรในขณะนี้ แต่คุณต้องเป็นลูกผู้ชาย และพยายามทำตัวให้กล้าในอันที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น

     เหมือนที่คุณทราบ ชะตากรรมย่อมทำความหายนะให้แก่ชีวิตของมนุษย์บ่อยครั้ง และเพราะฉะนั้น คุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นจากสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นแก่คุณ อันเป็นผลของอำนาจที่บังคับบัญชา และกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้

     อย่างไรก็ตาม ผมมีความเชื่อมั่นว่า ขาขางที่หักของคุณนั้นคงไม่นอกเหนือไปจากความสามารถของนายแพทย์ผู้ชำนาญ ผมจะมาเยี่ยมคุณที่โรงพยาบาลตอนบ่ายพรุ่งนี้ในเมื่อผมว่าง

     ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองคุณ

จากเพื่อนของคุณ

ปลั่ง

(Visited 579 times, 2 visits today)