การแนะนำเพื่อน(Introducing a Friend)

83 Rama IV. Road,

Bangkok,

September 12, 2012

Dear Mr. Smith:

     Mr. Johnson is a gentleman I know very well.  He is staying in Chiengmai till the end of this month and would verymuch like to meet you.

     I am sure you will like him.  He is a very nice person and, like you, is a teacher (teaching at the School of Business Administration)

     How are you keeping now?  Are you coming down to Bangkok to see us again next month?

     With best wishes,

Very sincerely yours,

Pinthong Naramit

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Introducing – แนะนำ

Know – รู้จัก

Staying – พักอยู่

End – สิ้น,สุด

Meet – พบปะ

Gentleman – สุภาพบุรุษ

Very well – ดีมาก

Till -จนกระทั่ง

Month – เดือน

Like – ชอบ, อยาก

nice – เรียบร้อยดี

person – บุคคล

teacher – ครู

teaching – (กำลัง) สอน

keeping – เก็บ, สบาย

down – ลงมา

Expressions ที่ควรจดจำ

to be a gentleman –  เป็นสุภาพบุรุษ

to be an honourable and well-bred man – เป็นสุภาพบุรุษที่มีเกียรติน่าสมาคมด้วย

to know him very well –  รู้จักเขาดีมาก

to be well acquainted with him – คุ้นเคยกับเขาดีมาก

to be staying in Chiengtnai – พักอยู่ที่เชียงใหม่

to be remaining in Chiengmai as a visitor – พักอยู่ที่เชียงใหม่ในฐานะเป็นผู้มาเยือน

would like to meet you – อยากพบปะสังสรรค์กับคุณ

would like to be introduced to you – อยากได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคุณ

How are you keeping? – คุณเป็นอย่างไรบ้าง? (สบายดีหรือ)

How are you? – คุณสบายดีหรือ?

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๓ ถนนพระราม ๔

กรุงเทพ ฯ

๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

มร. สมิธ ที่รัก

     มร. จอห์นสัน เป็นสุภาพบุรุษที่ผมรู้จักเป็นอย่างดี เขาจะพักอยู่ที่เชียงใหม่จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้ และเขาอยากจะพบปะสังสรรค์กับคุณมาก

     ผมเชื่อว่า คุณคงจะชอบเขา เขาเป็นบุคคลที่สุภาพเรียบร้อยดี และเขาก็เหมือนกับคุณนั่นแหละคือเป็นครู (สอนอยู่ที่วิทยาลัยการค้า)

     คุณเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวนี้? คุณจะลงมากรุงเทพฯ เพื่อพบผมใหม่ในเดือนหน้าไหม?

     ขอส่งความปรารถนาดีที่สุดมายังคุณ

ด้วยความสุจริตใจ

ปิ่นทอง เนรมิต

Reply (คำตอบ)

38 Changmoi Road,

Chiengmai,

Septeber 18, 2012

Dear Pinthong:

     Thank you for your letter introducing Mr.Johnson to me. Yes, he is a very nice man and I like him very much.

     I am afraid I am unable to come down to  Bangkok to see you next month, because I shall be presiding at a seminar when the time comes for my I departure.

     I hope you are enjoying good health.

     With all good wishes,

Most sincerely yours,

Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

introducing – แนะนำ

afraid – กลัว

presiding – เป็นประธาน

seminar – สัมนา

departure – การออกเดินทาง

Expressions ที่ควรจดจำ

I am afraid I am unable to… – ผมน่ากลัว (เสียใจ) จะไม่สามารถที่จะ…

I am sorry, but I cannot… – ผมเสียใจที่ไม่สามารถ…

to preside at a seminar – เป็นประธานที่ประชุม­สัมนา

to take the chair at a meeting for research and discussion – เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อการวิจัย และอภิปราย

to act as chairman at a seminar – เป็นประธานในที่ประชุมสัมนา

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๘ ถนนช้างม่อย

เชียงใหม่

๑๙ กินยายน ๒๕๕๕

คุณปิ่นทอง ที่รัก

     ขอขอบคุณสำหรับจดหมายที่แนะนำ มร.จอห์นสัน ให้รู้จักกับผม ถูกแล้วครับ เขาเป็นคนเรียบร้อยดีมาก และผมก็ชอบเขามาก

     ผมกลัวว่า ผมคงจะไม่สามารถลงมากรุงเทพฯ เพื่อพบคุณในเดือนหน้าได้ เพราะผมกำลังจะต้องเป็นประธาน ในการประชุมสัมนา ตามเวลาที่กะว่าผมจะออกเดินทางพอดี

     ผมหวังว่าคุณคงสบายดี

     ด้วยความปรารถนาดี

ด้วยความสุจริตใจ

สมิธ

(Visited 3,802 times, 7 visits today)