การแนะนำตนเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคสนทนา

การแนะนำตัวเอง เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เราได้รู้จักกับคนอื่น ๆ และทำให้คนอื่น ๆ รู้จักเรามากขึ้น วันนี้เราขอเสนอวิธีการแนะนำตัวเองในภาษาอังกฤษมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองเอาไปฝึกพูดกันดูนะคะ ทั้งไว้ใช้พูดกับเพื่อนใหม่ หรือไว้แนะนำตนเองในการสัมภาษณ์งานก็ได้เช่นกัน

A Self-introduction  แนะนำตัวเองเป็นประโยคภาษาอังกฤษ

อะ เซ้ลฟ์ อินโทรดั๊กชัน
A. CONVERSATION (บทสนทนา)
A: Good evening, I’m glad to meet you. My name is Peter Macmillan. I come from Australia.
กูด อี๊ฟว์นิง, ไอม์ แกล๊ด ถุ มี้ท ยู. มาย เน้ม อิช พี้ทเทอร์ แมกมิ้ลแลน. ไอ คั้ม ฟรัม ออสเทร้เลีย.
สวัสดีครับ ผมดีใจที่ได้พบคุณ ผมชื่อปีเตอร์ แมคมิลแลน ผมมาจากออสเตรเลีย
B: Good evening, my name is Malinee Wongsakharin.  Just call me Mally. I’m glad to meet you too. When did you arrive?
กูด อี๊ฟว์นิง, มาย เน้ม อิซ ม้าลินี ว้งซาขริน. จัสท์ ค้อล มี ม้อลลี. ไอม์ แกล๊ด ถุ มี้ท ยู ทู้. เว้น ดิด หยุ อะไร้ฟ้ว์?
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อมาลินี วงศ์สาคริน เรียกดิฉันมอลลี่ก็ได้ ดิฉันดีใจที่ได้พบคุณเหมือนกัน คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ?
A: Mally, I arrived the day before yesterday from Sydney. I stopped over two days in Singapore.
ม้อลลี, ไอ อะไร้ฟ์ด์ เดอะ เด๊ย์ บีฟอร์ เย้ซเทอร์เดย ฟรัม ซิดนีย์. ไอ สต๊อพท์ โอ๊ฟเวอร์ ทู้ เด๊ย์ซ์ อิน ซิ้งกะโปร์
มอลลี่ ผมมาถึงเมื่อวานซืนจากซิดนีย์ ผมแวะพักสองวันที่สิงคโปร์
B: Do you live in Sydney?
ดุ หยุ ลิฟว์ อิน ซิดหนีย์?
คุณอยู่ในซิดนีย์หรือ?
A: No, Mally, not right in the city. I live in a suburb, called Manly.
โน้, ม้อลลี, น้อท ไร้ท์ อิน เดอะ ซิที. ไอ ลิฟว์ อิน อะ ซั้บเบิร์บ, ค้อลด์ แม้นลี.
เปล่า มอลลี่ ไม่ที่ในเมืองโดยตรง ผมอยู่ชานเมืองเรียกว่า แมนลี่
B: What are you coming here for?
ว้อท อาร์ หยุ คั้มมิง เฮี้ยร์ ฟอร์?
คุณมาที่นี่เพื่ออะไร?
A: For an international conference on pharmacy, held in Chulalongkom University.
ฟอร์ แอ่น อินเทอร์แน้ชชันนัล ค้อนเฟอเรนซ์ ออน ฟ้าร์มมาซี, เฮ้ลด์ อิน ชุลาล้งคอร์น ยูนิฟเวิร์ซซิที.
เพื่อการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B: How long is your conference? And will you have any free time for sightseeings at all?
ฮาว ล้อง อิซ ยัวร์ ค้อนเฟอเรนซ์? แอ่นด์ วิล หยุ แฮ้ฟว์ แอ๊นนี ฟรี้ ไท้ม์ ฟอร์ ไซ้ท์ซีอิง แอ่ท-อ๋อล?
การประชุมของคุณนานเท่าไร? และคุณจะมีเวลาว่างสำหรับท่องเที่ยวบ้างไหม?
A: The conference will last for a week from today. And I think we’ll have a one-day trip to Ayutthaya and Bang Pa-in. We’re supposed to go by boat.
เดอะ ค้อนเฟอเรนซ์ วิล ล้าซท์ ฟอร์ อะ วี้ค ฟรัม ทูเด๊ย์. แอ่นด์ ไอ่ ธิ้งค์ วีล แฮ้ฟว์ อะ วั้น-เดย์ ทริพ ถุ อยุททะยา แอ่นด์ บ๊างปะอิน. วีเออร์ สัพโพ้สด์ ถุ โก๊ บาย โบ๊ท.
การประชุมจะสิ้นสุดลงในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้ ผมคิดว่าเราจะมีวันเที่ยวหนึ่งวันไปอยุธยาและบางปะอิน เราคาดว่าจะไปทางเรือ
B: I bet you’ll have a pleasant trip. The scenery along both banks of the Chao Phraya River is fantastic and exotic.
ไอ เบ้ท ยูลล์ แฮ้ฟว์ อะ เพล้ซเซนท์ ทริพ. เดอะ ซี้นเนอรี อะล้อง โบ้ธ แบ๊งค์ส์ อ่อฟ เดอะ เช้าพระยา ริ้ฟเวอร์ อิซ แฟนแท้ซทิค แอ่นด์ เอกซ้อททิค
ดิฉันพนันว่าคุณจะเดินทางสนุกมาก ทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าเชื่อและไม่มีที่อื่นเหมือน
A: Thank you, Mally. I’m looking forward to it.
แธ้งคิว, ม้อลลี. ไอม ลุ้คคิง ฟ้อร์เวิร์ด ทู้ อิท
ขอบคุณ มอลลี่ ผมกำลังเฝ้ารอคอยที่จะไปเที่ยว
B: Well, it’s a little late now. I’ve enjoyed talking with you. Please enjoy your conference and your stay in Bangkok. Also, your boat trip. Good night.
เหวล, อิทส์ อะ ลิ้ทเทิล เล้ท น้าว. ไอฟ์ว์ เอนจ๊อยด์ ท้อล์คคิง วิธ ยู้. พลี้ซ เอนจ๊อย ยัวร์ ค้อนเฟอเรนซ์ แอ่นด์ ยัวร์ สเต๊ย อิน แบ๊งขอค. อ๊อลโซ, ยัวร์ โบ๊ท ทริพ. กูด ไน้ท์ เอ
ตอนนี้ดึกนิดหน่อยแล้ว ดิฉันคุยกับคุณสนุกมาก ขอให้การประชุมและการพักในกรุงเทพฯของคุณสนุก และการเที่ยวทางเรือของคุณด้วย สวัสดีค่ะ
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
self (pron/adj)             เซ้ลฟ์            ตัวเอง
arrive (v)                อะไรฟ์ว์        มาถึง
yesterday (n/adv)        เย้ซเทอร์เดย์     เมื่อวาน
the day before yesterday (n/adv)
เดอะ เด๊ย์ บีฟอร์ เย้ซเทอร์เดย์   เมื่อวานซืนนี้
stopped over (v3)        สต๊อพท-โอ๊ฟ์เวอร์    แวะพัก
Manly (n)                 แม้นลี            เมืองแมนลี
come for (v)             คั้ม ฟอร์            มาเพื่อ
international (adj)        อินเทอร์แน้ชชันนัล    ระหว่างประเทศ
conference (n)             ค้อนเฟอเรนซ์        การประชุม
pharmacy (n)             ฟ้าร์มมาซี            เภสัชกรรม
เภสัชศาสตร์
hold (held) (v)             โฮ้ลด์ (เฮ้ลด์)        จัดขึ้น จัดให้มีขึ้น
free (adj)                 ฟรี้                ว่าง มีเวลา
time (n)                 ไท้ม์                เวลา
free time                 ฟรี้ ไท้ม์            เวลาว่าง
sightseeings (n)         ไซ้ทซีอิงซ์        สถานที่ท่องเที่ยว
at all (adv)             แอท-อ๊อล        เลย
last (v)                 ล้าซท์        กินเวลา ใช้เวลา
a week from today (n/adv)
อะ วี้ค ฟรัม ทูเด๊ย์ หนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้
trip (n)                 ทริพ            การเดินทาง
supposed (v3)             สัพโพ้ซด์        คิดว่า คาดว่า
pleasant (adj)             เพล้ซเซนท์        สนุก สบายใจ
scenery (n)             ซี้นเนอรี        ทิวทัศน์
fantastic (adj)             แฟนแท้ซทิค    เยี่ยม ไม่น่าเชื่อ
exotic (adj)             เอกซ้อททิค    แปลก,ไม่มีที่อื่นเหมือน
enjoy (v)                 เอนจ๊อย        สนุก ชอบมาก
look forward to (v)        ลุ้ค ฟ้อร์เวิร์ด ทู    เฝ้ารอคอย
a little (adv)             อะ ลิ้ทเทิล        นิดหน่อย เล็กน้อย
late (adj)                 เล้ท            ดึก
introducing (n)             อินโทรดิ๊วซิง    การแนะนำ
boat trip (n)             โบ๊ท ทริพ        การเที่ยวทางเรือ ,การเดินทางโดยเรือ
C. EXPRESSIONS TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. I’m glad to meet you.
ไอม์ แกล๊ด ถุ มี้ท ยู
2. I’m glad to meet you too.
ไอม์ แกล๊ด ถุ มี้ท ยู ทู้
3. I come from Australia.
ไอ คั้ม ฟรัม ออสเทร้เลีย
4. I stopped over two days in Singapore.
ไอ สต๊อพท์-โอ๊ฟเวอร์ ทู้ เด๊ยซ์ อิน ซิ้งกะโปร์
5. What are you coming here for?
ว้อท อาร์ หยุ คั้มมิง เฮี้ยร์ ฟอร์?
6. How long is your conference?
ฮ้าว ล้อง อิซ ยัวร์ ค้อนเฟอเรนซ์?
7. The conference will last for a week.
เดอะ ค้อนเฟอเรนซ์ วิล ล้าซท์ ฟอร์ อะ วี้ค
8. I bet you’ll have a pleasant trip.
ไอ เบ๊ท ยูลล์ แฮ้ฟว์ อะ เพล้ซเซนท์ ทริพ
9. I’m looking forward to it.
ไอม์ ลุ้คคิง ฟ้อร์เวิร์ด ทู้ อิท
10. Well, it’s a little late now.
เหวล, อิทส์ อะ ลิ้ทเทิล เล้ท นาว
11. I’ve got to go.
ไอฟ์ว์ ก๊อท ถุ โก๊
12. I’ve enjoyed talking with you.
ไอฟ์ว์ เอนจ๊อยด์ ท้อล์คคิง วิธ ยู้
13. Please enjoy your stay in Bangkok.
พลี้ซ เอนจ๊อย ยัวร์ สเต๊ย์ อิน แบ๊งขอค
14. Please enjoy your boat trip.
พลี้ซ เอนจ๊อย ยัวร์ โบ๊ท ทริพ
15. Please enjoy your conference.
พลี้ซ เอนจ๊อย ยัวร์ ค้อนเฟอเรนซ์
D. POINTS OF ATTENTION (ประเด็นที่ควรสนใจ)
1. สำนวนในการสนทนา สำนวนที่ควรจำในการสนทนา มีดัง ต่อไปนี้
1. the day after tomorrow
เดอะ เด๊ย์ อัฟเทอร์ ทูม้อร์โรว์
มะรืนนี้
2. a week yesterday
อะ วี้ค เย้ซเทอร์เดย์
หนึ่งสัปดาห์นับถึงเมื่อวาน
3. a week tomorrow
อะวี้ค ทูม้อร์โรว์
หนึ่งสัปดาห์นับถึงพรุ่งนี้
4. Glad to meet you.
แกล๊ด ทู มี้ท ยู
ดีใจที่ได้พบคุณ
5. Glad to see you.
แกล๊ด ทู ซี้ ยู
ดีใจที่ได้เห็นคุณ
6. See you again.
ซี้ ยู อะเก๊น
พบคุณใหม่
7. I must go now.
ไอ มั้ซท์ โก๊ น้าว
ผมต้องไปเดี๋ยวนี้
8. I’ve to say goodbye now.
ไอ๊ฟ์ว์ ทู เซ้ย์ กูดบ๊าย น้าว
ผมต้องขอลาเดี๋ยวนี้
9. Hope to see you again.
โฮ้พ ทู ซี้ ยู อะเก๊น
หวังว่าจะพบคุณอีก
10. Hope to see you soon.
โฮ้พ ทู ซี้ ยู ซู้น
หวังว่าจะได้พบคุณในไม่ช้า
11. Good luck to you.
กูด ลั้ค ทู ยู้
โชคดีเป็นของคุณ
12. Good luck to you too.
กูด ลั้ค ทู ยู ทู้
โชคดีเป็นของคุณเหมือนกัน
13. Till we meet again.
ทิล วี มี้ท อะเก๊น
จนกว่าจะพบกันใหม่
14. See you again.
ซี้ ยู อะเก๊น
พบคุณใหม่
15. See you soon.
ซี้ ยู ซู้น
พบคุณอีกในไม่ช้า
16. See you.
ซี้ ยู
พบกันใหม่นะ
17. Take care
เท้ค แค้ร์
โชคดี ระวังนะ
18. Take care of yourself.
เท้ค แคร์ ออฟ ยัวร์เซ้ลฟ์
รักษาตัวให้ดี
19. The same to you.
เดอะ เซ้ม ทู ยู
สำหรับคุณเช่นกัน
20. May I excuse myself?
เมย์ ไอ เอกซ์คิ้วซ์ มายเซ้ลฟ์?
ผมขอตัว
2. การออกเสียง l/r เมื่อเป็นตัวสะกดทั้งสองไม่เหมือน ล และ ร ในภาษาไทยมากนัก โปรดอ่านคำต่อไปนี้ (เสียง l ปลายลิ้น แตะเพดานปากตรงโคนฟันบน ส่วนเสียง r ปลายลิ้นม้วนอยู่กลางช่องปาก)
call        ค้อล            ball        บ๊อล
spell        สเป๊ล            learn        เลิ้ร์น
look        ลุ้ค            lunch     ลั้นช์
car        ค้าร์            were        เว้อร์
your        ยัวร์            room     รู้ม
Rome     โร้ม            rubber     รั้บเบอร์
3. การออกเสียง m/n    ทั้งสองไม่ค่อยเหมือน ม และ น ในภาษาไทยนัก เมื่ออยู่ท้ายคำจะมีเสียงนาสิก (ขึ้นจมูก) เสียง m เมื่ออยู่ท้าย ริมฝีปากปิดเพื่อให้ลมออกทางจมูก และเสียง n ลิ้นแตะเพดานปาก กั้นทางลมให้ออกทางจมูก
come     คั้ม            name     เน้ม
from         ฟรัม            time         ไท้ม์
room     รู้ม            man         แม้น
my         ม้าย            me         มี้
morning     ม้อร์นิง        Manly     แม้นลี
pen         เพ้น            can         แค้น
pan         แพ้น            plan         แพล้น
no         โน้            new         นิ้ว
now         น้าว            nice         ไน้ซ์
next        เน้กซ์ท์
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
call        ค้อล
small    สม้อล
ball        บ๊อล
will        วิ้ล
hotel        โฮเทิ้ล
spell        สเป๊ล
hold        โฮ้ลด์
held        เฮ้ลด์
yourself    ยัวร์เซ้ลฟ์
last        ล้าซท์
Manly    แม้นลี
all        อ๊อล
pleasant    เพล้ซเซนท์
bottle    บ๊อทเทิล
middle    มิ้ดเดิล
apple    แอ๊พเพิล
table        เท้เบิล
pencil    เพ้นซิล
fail        เฟ้ล
mail        เม้ล
car        ค้าร์
are        อ๊าร์
were        เว้อร์
for        ฟ้อร์
here        เฮี้ยร์
your        ยัวร์
Peter    พี้ทเทอร์
Mary        แม้รี
arrive    อะไรฟ์ว์
before    บีฟ้อร์
where    แเว้ร์
very        ฟ์เว้รี
trip        ทริ้พ
over        โอ๊ฟ์เวอร์
every    เอ๊ฟเวอรี
Singapore    ซิงกะโปร์
Nepal        เนพ้าล
Rome        โร้ม
Paris            แพริซ
Belgium        เบ๊ลเยียม
2. จงอ่านคำต่อไปนี้
come    คั้ม
name    เน้ม
from        ฟรัม
time        ไท้ม์
room        รู้ม
my        ม้าย
me        มี้
Manly    แม้นลี
morning    ม้อร์นิง
Rome    โร้ม
pen        เพ้น
can        แค้น
man        แม้น
pan        แพ้น
plan        แพล้น
plane    เพล้น
pencil    เพ้นซิล
no        โน้
know    โน้ว์
now        น้าว
nice        ไน้ซ์
any        แอ๊นนี
ten        เท้น
June        จู๊น
seven    เซ้ฟเวน
eleven    อีเล้ฟเวน
men        เม้น
women    วี้เมน
Japan    แจะแพ้น
Canada    แค้นนาดา
3. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
England                อิ๊งแลนด์
Indonesia                อินโดเน้เชีย
Japan                แจะแพ้น
India                    อิ๊นเดีย
the Philippines             เดอะ ฟี้ลลิพพีนส์
the States                เดอะ สเต๊ทส์
France                ฟร้านซ์
Pakistan                แพ้คคิซทาน
Italy                    อิ้ททาลี
Nepal                เนพ้าล
Germany                เจ๊อแมนี
Canada                แค้นนาดา
Spain                สเป๊น
Belgium                เบ๊ลเยียม
Singapore            ซิ้งกะโปร์
New Zealand            นิวซี้แลนด์
Malaysia                มาเล้ย์เชีย
Brunei            บรู้ไน
Thailand            ไท้แลนด์
London            ลั้นดัน
Bangkok            แบ๊งขอค
Paris                แพ้ริซ
Rome            โร้ม
Frankfurt            แฟร้งคเฟิร์ท
Kuala Lumpur        คัวลาลั้มเพอร์
New York            นิวย้อร์ค
California            แคลิฟ้อร์เนีย
Melbume            เม้ลเบิร์น
Sydney            ซิดนีย์
Phuket            พู้เขท
Surat Thani        ซู้ราท ธ้านี
Chiang Mai        เชี้ยงไม
Tokyo            โท้เคียว
Manila            มะนี้ลา
Jakarta            จะค้าร์ตา
Delhi                เด๊ลลี
Bonn            บ๊อนน์
Berlin            เบ๊อร์ลิน
Brussels            บรั้ชเซลซ์
Bombay            บ๊อมเบย์
Hong Kong        ฮ้องคอง
Seattle            ซีแอ้ทเทิล
4. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Asian history            เอ๊เชียน ฮิซทรี
English teaching        อิ๊งลิช ที้ชชิง
primary education         ไพร้มารี เอดหยุเค้ชัน
secondary education     เซ้คคันดารี เอดหยุเค้ชัน
higher education           ไฮ้เออร์ เอดหยุเค้ชัน
vocational education     โวเค้ชันนัล เอดหยุเค้ชัน
teacher education
ที้ชเชอร์ เอดหยุเค้ชัน
การฝึกหัดครู
art education
อ๊าร์ท เอดหยุเค้ชัน
ศิลปศึกษา
physical education
ฟี้ซซิคัล เอดหยุเค้ชัน
พลศึกษา
educational psychology
เอดหยุเค้ชันนัล ไซค้อลโลยี
จิตวิทยาการศึกษา
statistics
สแตที้ซติคส์
สถิติ
economics
อิคอนน้อมมิคส์
เศรษฐศาสตร์
politics
พ้อลลิทิคส์
รัฐศาสตร์
agriculture
แอกริคั้ลเจอร์
เกษตรศาสตร์
engineering
เอนยิเนี้ยริง
วิศวกรรมศาสตร์
rural development
รู้รัล ดีเว้ลลอพเมนท์
การพัฒนาชนบท
educational administration
เอดหยุเค้ชันนัล แอดมินิชเทร้ชัน
การบริหารการศึกษา
5. จงอ่านชื่อมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ตามเสียงภาษาอังกฤษ
Srinakharinwirot University
ซี้นะคะรินวิโรท ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Silpakom University
ซิ้ลพาคอร์น ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Thammasart University
ทั้มมะซาท ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Sukhothai Thammathirat University
ซู้โขทัย ทํ้ามาธิราท ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Chiang Mai University
เชี้ยงไม ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Khon Kaen University
ค้อนแคน ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยชอนแก่น
Kasetsart University
คะเซทซาร์ท ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Prince of Songkhla University
พริ้นช ออฟ ซ็งคลา ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
King Mongkut Institute of Technology
คิ้ง ม้งคุท อิ๊นสติทิวท์ ออฟ เทคโน้ลโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
Mae Jo Institute of Agricultural Technology
แม้โจ อิ๊นสติทิวท์ ออฟ แอกริคั้ลเจอรัล เทคโน้ลโลยี
สถาบันเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่โจ้
National Institute of Development Administration
แน้ชชันนัล อิ๊นสติทิวท์ ออฟ ดีเว้ลลอพเมนท์ แอดมินิซเทร้ชัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Mahidol University
มะฮิดล ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ramkhamhaeng University
ร้ามคำแฮง ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. จงอ่านประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามเสียงสูงต่ำ ตามบทสนทนาจนคล่อง แล้วใช้คำขีดเส้นใต้ (1) และ (2) โดยคำที่ให้ไว้ต่อไปนี้
A: What are you coming here for?
ว้อท อะร์ หยุ คั้มมิง เฮี้ยร์ ฟอร์?
B: For the international conference on pharmacy
(1)
held in Mahidol University.
(2)
ฟอร์ ดิ อินเทอร์แน้ชชันนัล ค้อนเฟอเรนช์ อ่อน ฟ้าร์มมาซี เฮ้ลด์ อิน มะฮิดล ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
(1)                             (2)
engineering            Srinakharinwirot University
English teaching        Silpakom University
primary education        Thammasart University
secondary education    Chiang Mai University
Asian history            Sukhothai Thammathirat Umversity
higher education        Chulalongkom Umversity
vocational education    Chiang Mai University
teacher education        Khon Kaen University
art education            Silpakom University
physical education        Srinakharinwirot University
educational technology    Prince of Songkhla University
statistics                Thammasart University
economics            Kasetsart University
politics                Chulalongkom University
development education    Srinakharinwirot University
rural development        Khon Kaen University
agriculture            Kasetsart University
educational administration     Chiang Mai University
7. ฝึกแนะนำตนเองดังตัวอย่างต่อไปนี้
A: Good evening. My name is Sunthom Kohtbantau.
(1)
I come from Bangkok, Thailand. I’m glad to meet you.
(2)
B:    Good evening. My name is Malee Pinkaew. I come from Nonthaburi, Thailand. I’m glad to meet you too.
A:    (Peter Lee, Kuala Lumpur, Malaysia)
B:    (Narong Phichitchai, Lampang, Thailand)
A:    (Robert McKean, London, England)
B:    Nina Ricci, Paris, France)
A:    (Sarah Johnson, Los Angeles,California)
B:    (Malinee Wongsakharin, Samut Prakan, Thailand)
A:    (Mary Thomas, Vancouver, Canada)
B:    (Warunee Preechachan, Rayong, Thailand)
A:    (Wirat Samutthong, Pattani, Thailand)
B:    (Pamela Wong, Singapore)
A:    Somsak Deesanit, Phuket, Thailand)
B:    (Nancy Hoysted, Melbourne, Australia)
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 8,479 times, 2 visits today)