การเลือกใช้คำ CLOTHES and CLOTH(s) ในภาษาอังกฤษ

คิดว่าหลายๆ ท่านคงจะเคยประสบกับปัญหาในการเลือกใช้คำ 2 คำนี้มาบ้าง ไม่มากก็น้อย อันอาจจะเป็นปัญหาทางด้านการใช้และความหมาย จึงขออธิบายไว้ ณ ที่นี้ดังนี้
clothes (โคลส) n. หมายถึง สิ่งที่เราสวมใส่อยู่ (ชุดแต่งกาย) เช่น blouses, shirts หรือ trousers
ตัวอย่าง
He never changes his clothes – his trousers are filthy.
เขาไม่เคยเปลี่ยนชุดแต่งกายของเขาเลย จึงทำให้กางเกงขายาวที่สวมอยู่สกปรกมาก
แต่ cloth (คล็อธ) n. หมายถึง วัสดุจำพวกผ้า ถ้าเป็นพหูพจน์ใช้ cloths เช่น ผ้าขนสัตว์ (wool) หรือผ้าไหม (silk) ซึ่งเราเอามาตัดเป็นชุดเครื่องแต่งตัว
ตัวอย่าง
What have you done with the dish-cloths?
คุณทำอะไรกับผ้าเช็ดจาน
มีข้อที่ควรแก่การสังเกตยิ่งคือ นามบางคำเวลาเขียนจะต้องเติม s เสมอ เช่น trousers กางเกงขายาว pants กางเกงใน pyjamas ชุดนอน shorts กางเกงขาสั้น
ตัวอย่าง
My trousers are getting too small round the waist.
กางเกงขายาวของผมเอวเล็กเกินไปแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 350 times, 1 visits today)