การเชิญไปในงานลีลาสตามแบบแผน(Formal Invitation to a Dance)

The School of Business Administration

requests the honour of your company on June eleventh

at the Thai Chamber of Commerce

150 Rajaborpit Road

at 8.00 p.m.

Fancy dress        Dancing

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

fancy = ความนึกฝัน, แปลก

dress = เครื่องแต่งกาย

fancy dress = การแต่งแฟนซี

dancing = การลีลาศ

The School of Business Administration = วิทยาลัยการค้า The Thai Chamber of Commerce  = หอการค้าไทย

คำแปลเป็นภาษาไทย

วิทยาลัยการค้า

มีความยินดีขอเชิญท่าน

ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน

ไปที่หอการค้าไทย

๑๕๐ ถนนราชบพิธ

เวลา ๒๐.๐๐ น.

แต่งแฟนซี        งานลีลาศ

(Visited 368 times, 1 visits today)