การเชิญให้ไปแทนผู้อื่นในงานเลี้ยงอาหารค่ำ(Invitation to Fill a Place at a Dinner Party)

66 Wireless

Bangkok

July 5, 2012

Dear Mr.Thompson :

     I should be delighted if you could comc and join my dinner party that has been unex­pectedly upset by one of my guests. Will you be good enough be overlook the informality of this hurried invitation and to make my wife and me very happy by accepting it.

     We shall dine at seven in order to be on time for the concert given by the Department of Fine Arts and the Royal Army at the National Theatre.

Most sincerely yours,

Jack Johnson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

Fill = ทำให้เต็ม

place = ที่, ตำแหน่ง

dinnerparty = งานเลี้ยงอาหารค่ำ

join = ร่วมกับ

unexpectedly = อย่างไม่คาดฝัน

guests = แขก(ที่ถูกเชิญ)

enough = พอเพียง

to overlook  = มองข้าม, อย่าถือ

informality = ไม่เป็นทางการ

hurried  = รีบร้อน

to make = ทำให้

wife = ภรรยา

happy = สบายใจ

accepting = รับเชิญ

in order = เพื่อที่จะ

on time = ทันเวลาพอดี

concert = ดนตรี

given = แสดง

Department of Fine Arts = กรมศิลปากร

Royal Thai Army  = กองทัพบก

Expressions ที่ควรจดจำ

to be delighted = ยินดี

to join a party = ร่วมงาน

to be upset = ทำให้ล้มเหลว

one of my guests  = แขกคนหนึ่งของฉัน

to be good enough =ใจดีพอ, กรุณา

to overlook the informality =  มองข้ามการไม่เป็นทางการ

to be on time = ทันเวลาพอดี

คำแปลเป็นภาษาไทย

๖๖ ถนนวิทยุ

กรุงเทพ ฯ

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณทอมพ์สัน ที่รัก

     ผมจะดีใจมากหากคุณสามารถที่จะมาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งได้ถูกทำให้ล้มเหลวอย่างไม่คาดฝันโดยแขกคนหนึ่งของผม กรุณาอย่าได้ถือสากับการเชิญอย่างไม่เป็นทางการที่รีบร้อนในครั้งนี้เลยครับ และขอได้โปรดช่วยทำให้ภรรยาของผม และตัวผมได้สบายใจด้วยการยอมรับเชิญครั้งนี้ด้วย

     เราจะรับประทานอาหารค่ำกันเวลา ๑๙.๐๐ น. เพื่อจะได้มีเวลาพอดีสำหรับดนตรีที่เล่นโดยกรมศิลปากร และกองทัพบกที่โรงละครแห่งชาติ

ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด

แจ๊ค จอห์นสัน

Refusal (การตอบปฏิเสธ)

77 Phya Thai Road

Bangkok

July 5, 2012

Dear Mr.Johnson :

     Thank you for your kind inviiaiion lo the dinner party planned for the evening, but it is with regret that I cannot assist to make up the number at the party.

     I have to go to the Sports Club lhat evening for the purpose of attending an urgent meeting.
     Thank you once again for thinking of me.

Yours very truly.

James Thompson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

dinner party  = งานเลี้ยงอาหารค่ำ

planned  = กะแผนการณ์ไว้

regret = ความเสียใจ

assist = ช่วยเหลือ

to make up = ทำให้ครบ

number  = จำนวน

purpose  = วัตถุประสงค์

attending        = ร่วม

urgent  = รีบด่วน

meeting = การประชุม

once = ครั้งหนึ่ง

truly = อย่างแท้จริง

Expressions ที่ควรจดจำ

to thank a person for = ขอบคุณบุคคลสำหรั บ…

to be planned for the fifth = ถูกกะไว้ว่าจะมีในวันที่ ๕

to be with regret that…  = ด้วยความเสียใจว่า

cannot assist to make = ไม่สามารถจะช่วยเหลือ

up the number = ให้ครบจำนวนได้

for the purpose of  = เพื่อที่จะ, โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

to attend an urgent meeting  = ไปร่วมประชุมด่วน

for thinking of me = สำหรับการที่คิดถึงผม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๗๗ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ฯ

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณจอห์นสัน ที่รัก

     ขอขอบคุณสำหรับการเชิญของคุณให้ไปในงานเลี้ยง อาหารคํ่า ซึ่งกะว่าจะมีขึ้นในค่ำวันนี้ แต่ด้วยความเสียใจ (ที่จะกล่าวว่า) ผมไม่สามารถจะมาช่วยเหลือให้ครบจำนวนได้

     ผมต้องไปยังสปอร์ตคลับในเย็นวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เขาร่วมประชุมด่วน

     ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่นึกถึงผม

ด้วยความแท้จริง

เจมส์  ทอมพ์สัน

(Visited 1,739 times, 3 visits today)