การเชิญตามแบบแผนไปร่วมพิธีพรมน้ำมนต์ และตั้งชื่อเด็ก(Formal Invitation to a Christening)

Mr. and Mrs. Allan Smith

request the pleasure of

Mr. and Mrs. John Simpson’s companyat the Assumption Church

at 120 o’clock

on Saturday, July eleventh

on the occasion of

the Christening of their baby

R S.V.P. to

23 Dindaeng Road.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

request = ขอร้อง

pleasure = ความยินดี

company  = การร่วม

occasion = โอกาส

baby = เด็ก

on the occasion of = เนื่องในโอกาส

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางแอ็ลลัน สมิธ

มีความยินดีขอเชิญ

นาย และนาง จอห์น ซิมสันส์

ไปที่โบสถ์อัสสัมชัญ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม

เนื่องในโอกาส

พิธีพรมน้ำมนต์ และตั้งชื่อลูกของเขา

โปรดฅอบไปยัง

๒๓ ถนนดินแดง

(Visited 281 times, 1 visits today)