จดหมายเชิญไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน(Invitation to Luncheon)

การเชิญเป็นรูปจดหมาย

ต่อไปนี้ก็เป็นการเชิญโดยเขียนจดหมาย จดหมายที่ปรากฎในตอนต่อไป อาจจะไม่ใส่ตำบลที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่เขียนจดหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสงวนหน้ากระดาษ

Invitation to Luncheon

การเชิญไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

125 Dindaeng Road,

Bangkok,

July, 25, 2012.

My dear Mrs. John Smith,

     Miss Marry Simpson of Chiengmai is to visit me next week.

     May I have the pleasure of your company at luncheon, Saturday, the twenty nineth at half past one o’clock ?

Sincerely yours,

Marry Hobart

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๒๕ ถนนดินแดง

กรุงเทพ ฯ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณนายจอห์นสมิธที่รัก

     นางสาวแมรี่ ซิมพ์สันส์ แห่งเชียงใหม่จะมาเยี่ยมดิฉันในสัปดาห์หน้า

     ขออนุญาต ให้ดิฉันเชิญคุณนายมาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันเสาร์ที่ ๒๙ (กรกฎาคม) เวลา ๑๓.๓๐ น.

ด้วยความจริงใจ

แมรี่ โฮบาร์ต

Acceptance (การตอบรับ)

15 Lam Luang Road,

Bangkok,

July 26, 2012.

My dear Miss Marry Hobart :

     I shall be delighted to have luncheon with you on Friday the twenty-nineth at 1.30 o’clock to meet Miss Marry Simpon.

Sincerely yours,

John Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

delighted = ยินดี

luncheon = อาหารกลางวัน

meet = พบปะส่งสรรค์

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๕ ถนนหลานหลวง

กรุงเทพ ฯ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณแมรี่ โฮบาร์ต ที่รัก

     ผมมีความยินดีที่จะมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพบปะสังสรรค์กับนางสาวแมรี่ ซิมสันส์

ด้วยความจริงใจ

จอห์น สมิธ

Refusal (การตอบปฏิเสธ)

15 Larn Luang Road,

Bangkok,

July 26, 2012.

My dear Miss Mary Hobart,

     I deeply regret that I am not able to accept your kind invitation for luncheon on the twenty-nineth.

     A previous engagement will take me to Sri Raja that day.

     Thank you for thinking of me.

Very truly yours.

John Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

deeply = อย่างลึกซึ้ง

regret = เสียใจ

able = สามารถ

accept = รับ

previous = ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว

engagement = การนัดหมาย

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๕ ถนนหลานหลวง

กรุงเทพ ฯ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณแมรี่ โฮบาร์ตที่รัก

     ผมมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่สามารถจะรับการเชิญจากคุณให้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๒๙ นี้ได้

     การนัดหมายซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผมต้องเดินทางไปศรีราชาในวันนั้น

     ขอขอบคุณที่ยํงันึกถึงผม

ด้วยความจริงใจ

จอห์น สมิธ

(Visited 7,963 times, 13 visits today)