วิธีพูดอังกฤษเกี่ยวกับการเข้าพักในโรงแรม

Checking into a Hotel

A :   (On the phone) Reservations. May I help you ?

(ออน เธอะ โฟน) รีเซอร์เวชั่นส เม ไอ เฮลป์ ยู?

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ประชาสัมพันธ์ครับ มีอะไรให้ช่วยครับ

B :   Would you book a single room for two nights for me ?

(วู้ด ยู บุ๊ค อะ ซิงเกิ่ล รูม ฟอ ทู ไนท์ส ฟอ มี้?)

คุณช่วยเตรียมห้องเดี่ยวสำหรับ 2 คืนให้ผมได้ไหมครับ

A :   Certainly. When do you plan to stay with us ?

(เซอร์เทนลี่ เวน ดู ยู แพลน ทู สเตย์ วิธ อัส?)

แน่นอน คุณจะมาพักเมื่อไหร่ครับ

B :   From 15th to 17th of this month.

(ฟอม ฟิฟทีนธ์ ทู เซเว่นทีนธ์ ออฟ ธีส มั้นธ์)

วันที่ 15 ถึง 17 ของเดือนนี้ครับ

A :   Yes, sir. May I have your name, please ?

(เยส เซอร์ เม ไอ แฮฟ ยัว เนม, พลีส?)

ได้ครับ ขอชื่อด้วยครับ

B :   Tony Lee. T-O-N-Y-L-E-E.

(โทนี่ ลี ที-โอ-เอน-วาย-แอล-อี-อี)

โทนี่ ลี ที-โอ-เอน-วาย-แอล-อี-อี)

A :   All right, sir. What time will you be arriving ?

(ออล ไร้ท, เซอร์ ว้อท ไทม์ วิล ยู บี อะไร้ฟวิ่ง?)

เรียบร้อยครับ คุณจะมาถึงกี่โมงครับ

B :   I’ll probably check in at about 4 p.m.

(ไอ,ล พร้อบเบลบลี่ เช็ค อิน แอท อะเบาท์ โฟร์ พี เอ็ม)

ผมคาดว่าจะถึงประมาณ 4 โมงเย็นครับ

A :   I see. We’ll keep your reservation until 6 o’clock.

(ไอ ซี วี’ล คี้พ ยัว เรสเซอร์เวชั่น อันทิล ซิกซ์ โอครอค)

ได้ครับ เราจะเก็บใบจองของคุณจนถึงเวลา 6 โมงครับ

B :   Would you send me the confirmation by telex ?

(วู้ด ยู เซน มี เธอะ คอนเฟิร์มเมชั่น บาย เทเล็กซ์?)

คุณช่วยส่งใบยืนยันให้ผมทางเทเล็กซ์ได้ไหมครับ

A :   May I help you ?

(เม ไอ เฮลพ ยู?)

มีอะ ไรให้ช่วยไหมครับ

B :   Yes. I have a reservation for tonight. My name is Tony Lee. (เยส ไอ แฮฟ อะ เรสเซอร์เวชั่น ฟอร์ ทูไนท์ มาย เนม อิส โทนี ลี) ครับ ผมได้จองห้องพักไว้คนนี้ ผมชื่อ โทนี่ ลีครับ

A :   One moment, please. Yes, we have a room for you.

(วัน โมเม้นท์, พลีส เยส วี แฮฟ อะ รูม ฟอ ยู)

สักครู่นะครับ ใช่ครับเราเตรียมห้องไว้ให้คุณแล้ว

B :   What’s your check-out time ?

(ว้อท’ส ย้วร์ เช็ค-เอ้าท์ ไทม์?)

คุณจะแจ้งออกเมื่อไหร่ครับ

A :   It’s one o’clock, sir. Would you fill out this registration card, please ?

(อิท’ส วัน โอครอค, เซอร์ วู้ด ยู ฟิล เอ้าท์ ธีส รีจีสเทรชั่น คาร์ด, พลีส?)

เวลาบ่ายโมงครับ คุณช่วยกรอกแบบฟอร์มนี่ครับ

B :   OK. Here you are.

(โอเค เฮีย ยู อา)

ได้ครับ นี่ครับ

A :   Thank you. I’ll get a bellboy to take you to your room.

(แธ้งค์คิ้ว ไอ’ล เก้ท อะ เบลส์บอย ทู เทค ยู ทู ยัวร์ รูม)

ขอบคุณครับ ผมจะเรียกเด็กยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องครับ

คำศัพท์

check-out                        เช็คเวลาออก

fill out                       กรอกแบบสอบถาม

registration card      ใบจอง

bell boy (n)              เด็กยกกระเป๋า

A :   I’d like a single for three nights. Do you have one available ?

(ไอ’ด ไลค อะ ซิงเกิ้ล ฟอ ธรี ไน้ทส ดู ยู แฮฟ วัน อะแวเลเบิล?)

ผมต้องการห้องเดี่ยวสำหรับ 3 คนครับ คุณมีห้องว่างสักห้องไหมครับ

B :   Yes, we do. Room 602.

(เยส, วี ดู รูม ซิกซ์ โอ ทู)

มีครับ ห้อง 602 ครับ

A :   What’s the room charge ?

(ว้อท’ส เธอะ รูม ชาร์จ?)

ค่าห้องพักเท่าไรครับ

B :   Seventy dollars a night, including tax. How would you like to pay ?

(เซเวนที่ ดอลล่ะ อะ ไน้ท, อินครู้ดดิ่ง แท็กซ์ ฮาว วู้ด ยู ไล้ค ทู เพ?) 70 เหรียญต่อคืนครับ รวมภาษี คุณจะจ่ายเป็นอะไรดีครับ

A :    Card, please. May I take a look ?

(คาร์ด, พลีส เม ไอ เทค อะ ลุค?)

เครดิตคาร์ดครับ ผมขอดูห้องก่อนได้ไหมครับ

B :   Here’s your room. I hope it’s all right.

(เฮีย’ส ยัว รูม ไอ โฮป อิท’ส ออล ไร้ท)

นี่ครับห้องของคุณ ผมหวังว่าคุณคงพอใจ

A :   Just fine, I’ll take it. This is for you.

(จัสท์ ฟายน์, ไอ’ล เทค อิท ดิส อีส ฟอ ยู)

ดีครับ ผมเอาห้องนี้ นี่ครับสำหรับคุณ

คำศัพท์

a single for three nights   ห้องเดี่ยวสำหรับ 3 คืน

I’ll take it                          ผมเอาห้องนี้

A :   May I have your name, sir ?

(เม ไอ แฮฟ ยัว เนม, เซอร์?)

ขอชื่อของคุณครับ

B :   Tony Lee.

(โทนี่ ลี)

โทนี่ ลี

A :   Just a moment, please. I’m sorry, but we don’t have your reservation.

(จัสท์ อะ โมเม้นท์,พลีส ไอ’มซอรี่ ,บัท วี โด้นท แฮฟ ยัว เรสเซอร์เวชั่น)

รอสักครู่ครับ ผมขอโทษครับเราไม่มีชื่อคุณในใบจอง

B :   But it was confirmed last week. Here is the confirmation slip. (บัท อิท วอส คอนเฟิร์มด์ ล้าส วีค เฮีย อีส เธอะ คอนเฟิร์มเมชั่น สลิป)

แต่ผมได้รับการยืนยันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ

A :   Oh, sorry, sir. Your reservation seems to be omitted.

(โอ, ซอรี่,เซอร์ ยัว เรสเซอร์เวชั่น ซีมส์ ทู บี โอมิทดิ่ด)

โอ ขอโทษครับ ใบจองคุณถูกลบไปแล้ว

B :   Make another arrangement for me, please.

(เมค อะนาเธอร์ อะเร้นจเม้นท์ ฟอ มี, พลีส)

คุณช่วยจัดการให้ผมใหม่ด้วยครับ

A :   Yes, sir.

(เยส, เซอร์)

ได้ครับ

คำศัพท์

confirmation slip      ใบสำเนาการยืนยัน

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   May I help you ?

(เม ไอ เฮลพ ยู้?)

มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

B :   Yes, I’d like to check in please.

(เยส, ไอ’ด ไล้ค ทู เช็ค อิน พลีส)

ครับ ผมจะเข้าพักในโรงแรมครับ

A :   How much do you charge for that room ?

(ฮาว มัช ดู ยู ชาร์จ ฟอ แธท รูม?)

คุณคิดค่าห้องพักเท่าไรครับ

B :   That’s $80 a night, including tax.

(แธท’ส เอทที่ ดอลล่ะ อะ ไน้ท  อินครู้ดดิ้ง แท๊กซ์)

80 เหรียญต่อคืนครับรวมภาษีแล้ว

A :   I’m sorry, but we’re all booked up for tonight.

(ไอ’ม ซอรี่, บัท วี’อา ออล บุ๊คด์ อัพ ฟอ ทูไน้ท)

ผมขอโทษ ห้องพักเราเต็มแล้วครับในคืนนี้

B :   Would you recommend another hotel ? Around this hotel.

(วู้ด ยู เรคคอมเมน อะนัธเธอร์ โฮเต้ล? อะราวด์ ธีส โอเตล

คุณช่วยแนะนำโรงแรมอื่นได้ไหมครับ ใกล้ๆ ที่นี่

A :   Your room is 305, sir.

(ยัว รูม อีส ธรี โอ ไฟว, เซอร์)

ห้องคุณคือ 305 ครับ

B :   I don’t like it. A higher floor, please.

(ไอ โด้น ไล้ค อิท อะ ไฮเออร์ ฟลอร์, พลีส)

ผมไม่ชอบครับ ขอชั้นที่สูงกว่านี้ครับ

 

(Visited 10,500 times, 7 visits today)