การอวยพรวันเกิด(Birthday greeting )

85 Pisanuloke Road

Bangkok

June 15, 2012

My dear Yuwadee:

     If my memory does not betray me, today is your birthday. So I am writing to let you know what I want to say on this occasion. I wish you many happy returns of the day.

     I am also sending you a fountain-pen which I had an opportunity of choosing yesterday. I believe you will like it.

With much love

Porchai

คำศัพท์ที่ควรทราบ

memory – ความจำ

betray – หักหลัง

birthday – วันเกิด

wish – อวยพร, ปรารถนา

returns – การกลับมา

fountain-pen – ปากกาหมึกซึม

choosing – เลือก

believe – เชื่อ

Expressions ที่ควรจดจำ

if my memory does not betray me – ถ้าความจำของผมยังดี

if my memory is still good – ถ้าความจำของผมยังดี

if I still remember – ถ้าผมยังคงจำได้

to the best of my memory – เท่าที่ผมยังจำได้

as far as I remember – เท่าที่ผมยังจำได้

today is your birthday – วันนี้เป็นวันเกิดของคุณ

your birthday falls on today – วันเกิดของคุณตรงวันนี้

to let (allow) you to know – บอกหรือแจ้งให้คุณทราบ

to wish you many happy returns of the day – ผมขอให้คุณมีความสุขในรอบปีใหม่ของวันเกิดคุณ

I wish you many more happy anniversaries of your birthday – ผมขอให้คุณมีความสุขในรอบปีใหม่ของวันเกิดคุณ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๕ ถนนพิษณุโลก

กรุงเทพ ฯ

๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

ยุวดี ที่รัก

     ถ้าความจำของฉันยังดีอยู่ละก้อ วันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธอ ดังนั้นฉันจึงเขียนมาบอกให้เธอทราบถึงสิ่งที่ฉันอยากจะพูดในโอกาสนี้ ฉันขอให้เธอมีความสุขในรอบปีใหม่ของวันเกิดเธอ

     ฉันได้ส่งปากกาหมึกซึม ซึ่งได้มีโอกาสเลือกเมื่อวานนี้มาให้เธอด้ามหนึ่ง ฉันเชื่อว่าเธอคงชอบมันมาก

ด้วยความรัก

พอใจ

Reply (การตอบ)

38 Dindaeng Road

Bangkok

June 18, 2012

My dear Porchai:

     Thank you so much for your letter and the lovely fountain-pen you sent me on my birthday. Yes, I like it very much because it is much better than the one I have and it writes well on every kind of paper.

     I did not hold any party that evening because occasion did not permit.

     I miss you very much So please come round, if you have time.

With much love,

Yuwadee

คำศัพท์ที่ควรทราบ

better – ดีกว่า

paper – กระดาษ

kind – ชนิด

hold – จัดให้มีขึ้น

writes – เขียน

permit – อนุญาต

lovely – น่ารัก

one – ปากกาหมึกซึม(ในที่นี้)

Expressions ที่ควรจดจำ

to be much better (than) – ดีกว่า, เป็นที่น่าพอใจมากกว่า

to be of a more satisfactory kind – เป็นชนิดที่น่าพอใจมากกว่า

to write well on every kind of paper – เขียนได้ดีบนกระดาษทุกชนิด

to write smoothly on any paper – เขียนลื่นดีบนกระดาษทุกชนิด

to hold a birthday party – จัดให้มีงานวันเกิด

to arrange a birthday party – จัดให้มีงานวันเกิดขึ้น

occasion did not permit        – โอกาสไม่อำนวย

it was not a suitable time – ไม่เป็นเวลาที่เหมาะสม

I miss you very much – ฉันคิดถึงเธอมาก

I think very much of you – ฉันคิคถึงเธอมาก

to come round=to come over – มาที่บ้าน (ฉัน)

if you have (leisure) time – ถ้าเธอมีเวลา (ว่าง)

if you are free – ถ้าเธอมีเวลาว่าง

if you have nothing to do – ถเเธอไม่มีอะไรทำ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๓๘ ถนนดินแดง

กรุงเทพ ฯ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

พอใจ ที่รัก

     ขอบคุณมาก สำหรับจดหมายของเธอ และปากกาหมึกซึมที่น่ารัก ที่ได้ส่งมาให้ในวันเกิดของฉัน ถูกละ ฉันชอบมันมาก เพราะมันดีกว่าอันที่ฉันมีอยู่ และเขียนดีบนกระดาษทุกชนิด

     ฉันไม่ได้จัดงานอะไรในวันนั้น เพราะโอกาสไม่อำนวย ฉันคิดถึงเธอมาก ดังนั้นโปรดมาที่บ้านฉันบ้างถ้าหากเธอมีเวลา

ด้วยความรัก

ยุวดี

(Visited 354 times, 1 visits today)