การยืนยันการสั่งสินค้า(Confirming an Order)

Badman Co., Ltd.

13 Rajdamnern Ave.

Bangkok

Gentlemen :

This letter will confirm my order, placed by telephone yesterday afternoon with Mr Johnson, for the following books.

2 Business Law                       @ 50 baht        ……….100 baht

3 English Dictionaries              @ 30 baht ………      90   „

3 Thai-English Dictionaries      @ 200 baht…. …600  „

5 English Grammar                  @ 80 baht        ……  400  „

Total  1,190 baht

     Enclosed is my cheque for the full amount (1,190 baht) Will you please send me these books at the earliest moment, because I want to use them immediately.

Yours very truly,

Somchai Prompetch

คำศัพท์ที่ควรทราบ

confirm – ยืนยัน

order – คำสั่ง

placed – ถูกสั่งไว้

telephone – โทรศัพท์

law – กฎหมาย

dictionaries – พจนานุกรม

grammar – ไวยากรณ์

full – เต็ม

moment – ขณะ, เวลา

immediately – ทันทีทันใด

Expressions ที่ควรจดจำ

to confirm my order – ยืนยันการสั่ง (ซื้อ) ของผม

to show the truth of my order – แสดงถึงความจริงสำหรับการสั่งของผม

to be placed with – ได้ถูกมอบไว้กับ

to be put into the hands of… – ได้ทำการสั่งไว้กับ

at the earliest possible moment – เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

at your earliest convenience – เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

as soon as possible – เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษัท แบดแมน จำกัด

๑๒ ถนนราชดำเนิน

กรุงเทพ ฯ

ท่านสุภาพบุรุษที่นับถือ

จดหมายฉบับนี้จะยืนยันคำสั่งของผมที่ได้กระทำไว้ก่อนทางโทรศัพท์เมื่อตอนบ่ายวานนี้ กับ มร. จอห์นสัน สำหรับการสั่งซื้อหนังสือต่อไปนี้

กฎหมายธุรกิจ ๒ เล่มๆ ละ ๕๐ บาท ..                 ๑๐๐ บาท

พจนานุกรมอังกฤษ ๓ เล่มๆ ละ ๓๐ บาท…           ๙๐ บาท

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ๓ เล่มๆ ละ ๒๐๐ บาท  ๖๐๐ บาท

ไวยากรณ์อังกฤษ ๕ เล่มๆ ละ ๘๐ บาท …           ๔๐๐ บาท

รวม ๑,๑๙๐ บาท

     ที่สอดมาในที่นี้คือใบสั่งจ่ายของผมสำหรับจำนวนทั้งสิ้น (๑,๑๙๐) บาท ขอท่านได้กรุณาส่งหนังสือเหล่านี้ไปให้ผมตามตำบลที่อยู่ข้างบนนี้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ เพราะว่าผมต้องการจะใช้มันทันที

ด้วยความจริงใจ

สมใจ พรหมเพชร

(Visited 7,530 times, 14 visits today)