แสดงความเสียใจต่อเพื่อนในมรณกรรมของสามีของเธอ(Condoling with a friend on the Death of her Husband)

84 Din Sor Road,

Bangkok

December 15, 2012

My dearest Chortip:

     We are most grieved to hear, from our friends, of the death of your husband. In our view, he was a gentleman who was admired and respected by all who associated with him.

     We send you our deepest sympathy.

     If there is anything we can do for you, please don’t hesitate to ask us.

Most sincerly yours,

Orasa

คำศัพท์ที่ควรทราบ

grieved – เสียใจ

death – มรณกรรม

admired – สรรเสริญ

respected – เคารพนับถือ

associated – คบหาสมาคม

deepest – อย่างลึกซึ้งที่สุด

anything – สิ่งใดๆ

send – ส่ง

do – ทำ

hesitate – รีรอ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be most grieved to hear of – เสียใจอยางที่สุดที่ได้ทราบถึง

to be completely overwhelmed by sorrow to know of – ท่วมท้นอย่างสมบูรณ์ไปด้วยความเสียใจที่ได้ทราบถึง

in our view to our wav of thinking – ตามความคิดเห็นของเรา

to associate with him – คบหาสมาคมกับเขา

to keep company with him – คบหาสมาคมกับเขา

to come into contact with him – ติดต่อคบหากับเขา

please don t hesitate to… – โปรดอย่ารีรอที่จะ…

please don t be reluctant to… – โปรดอย่ารีรอที่จะ ..

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๔ ถนนดินสอ

กรุงเทพฯ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

คุณช่อทิพย์ ที่รัก

     เรามีความเสียใจอย่างที่สุดที่ได้ทราบจากเพื่อนๆ ถึงเรื่องมรณกรรมของสามีคุณ ตามความคิดของสามีของคุณเป็นสุภาพบุรุษผู้ซึ่งได้รับการสรรเสริญ และเคารพนับถือจากคนทั้งหมดที่ได้คบหาสมาคมกับเขา

     เราขอส่งความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งมายังคุณ

     ถ้าหากมีอะไรที่เราสามารถจะทำให้คุณได้แล้วโปรดอย่ารีรอในอันที่จะบอกกับเรา

ด้วยความสุจริตใจ

อรสา

(Visited 110 times, 1 visits today)