แสดงความเสียใจต่อเพื่อนในเรื่องมรณกรรมของภรรยาของเขา(Condoling with a friend on the Death of his Wife)

69 Sao Ching Cha,

Bangkok

December 20, 2012

Dear Pairoj:

     We are overwhelmed by grief to learn, from your younger brother, of the death of your wife. We know perfectly well how deeply you were attached to each other and how greatly you must miss her every minute.

     Please think that this is the way of the world where death is a common experience, and no one succeeds in escaping it.

     We feel that we have lost one of our best friends. She was so nice and unselfish.

     Please don’t hesitate to let us know, if there is anything we can do to help you.

Most sincerely yours,

Prapas

คำศัพท์ที่ควรทราบ

overwhelmed – ท่วมท้น

younger brother – น้อง (ความรู้สึก)       ชาย

perfectly – อย่างสมบูรณ์

attached – รักใคร่

each other – ซึ่งกันและกัน

miss – คิดถึง

minute – นาที

way – หนทาง

common – ธรรมดา

experience – ประสบการณ์

succeeds – สำเร็จ

escaping – รอดพ้น

feel – รู้สึก

lost  – สูญเสีย

unselfish – ไม่เห็นแก่ตัว

hesitate – รีรอ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be overwhelmed by grief – ท่วมท้นไปด้วยความเสียใจ

to be overpowered by sorrow – ท่วมท้นไปด้วยความเสียใจ

to know perfectly well… – ทราบเป็นอย่างดี…

to understand very well… – เข้าใจเป็นอย่างดีถึง..

to be attached to each other… –  รักใคร่กันและกันอย่างมากมาย

to be very fond of each other… – รักใคร่กันและกันอย่างมากมาย…

to love each other very much .. – รักใคร่กันและกันอย่างมากมาย…

to miss her every minute – คิดถึง (รู้สึกเสียใจในการจาก) เธอทุกนาที

to feel regret at her absence every minute – เสียใจในการจากไปของเธอทุกๆ นาที

to be the way of the world – เป็นธรรมดาของโลก

to be what appears to be justisfied by custom – เป็นสิ่งที่กระทำกันโดยธรรมเนียม

to be a common experience – เป็นประสบการณ์ธรรมดาสามัญ

to be an experience often met by all – เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย

to succeed in escaping it – สำเร็จในอันที่จะหนีรอดพ้นมันได้

to have success in keeping himself free from it – มีความสำเร็จในอันที่จะรักษาตัวให้พ้นจากมันได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

๖๙ เสาชิงช้า

กรุงเทพ ฯ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

คุณไพโรจน์ ที่รัก

     เราท่วมท้นไปด้วยความเสียใจที่ทราบจากน้องชายของคุณถึงเรื่องมรณกรรมของภรรยาของคุณ เราทราบเป็นอย่างดีทีเดียวว่า คุณทั้งสองรักใคร่กันและกันมากมายเพียงใด และคุณมีความคิดถึงภรรยาของคุณทุกๆ นาที มายมายเพียงใด

     โปรดคิดเสียว่า มันเป็นธรรมดาของโลกที่ความตายเป็นประสบการณ์ธรรมดาสามัญ และไม่มีใครเลยที่หนีรอดพ้นความตายไปได้

     เรารู้สึกว่า เราได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเราไป เธอเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย และไม่เห็นแก่ตัวเลย

     โปรดอย่าได้รีรอที่จะให้เราทราบ ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เราสามารถทำและช่วยคุณได้

ด้วยความสุจริตใจ

ประภาส

(Visited 235 times, 1 visits today)