การพูดทักทายกันในภาษาอังกฤษ

ขั้นแรกในการรู้จักคนอื่น เราก็ต้องมีการทักทาย สวัสดีกับคนที่เราอยากจะสนทนาด้วย ดังนั้นหลายครั้งที่เราอยากจะพูดคุยกับคนต่างชาติ แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไง ลองมาดูประโยคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นคุย และพูดถามสารทุกข์สุขดิบได้อย่างเป็นธรรมชาติ เราต้องท่องประโยคสนทนาเกี่ยวกับการทักทายจนจำขึ้นใจ เพื่อจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่เขินอาย

วิธีการพูดทักทายกันในภาษาอังกฤษ

การกล่าวสวัสดี

Hello : สวัสดี ใช้ทักทายแบบทั่วไป  แต่ถ้ากับคนที่เราสนิทหน่อยจะใช้คำว่า Hi

Good morning สวัสดีตอนเช้า หรือจะพูดสั้น ๆ ว่า Morning กับคนที่เราสนิท เ

Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย หรือ Afternoon

Good evening หรือ Evening สำหรับการสวัสดีตอนเย็น

Good night หรือ Night ราตรีสวัสดิ์

ในกรณีที่เรารู้จักชื่อคู่สนทนา ก็ควรต่อท้ายคำสวัสดีด้วยชื่อของเค้าด้วย

สอบถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบ หลังจากที่เรากล่าวสวัสดีเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องถามคู่สนทนาว่า สบายดีมั้ย วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

คำว่าสบายดีไหม สามารถพูดได้หลายแบบเลยค่ะ ลองมาดูกัน

How are you?

How are you doing? ซึ่งจะเป็นกันเองกว่า

How’s it going?

How are things going?

How are things with you?

How’s everything?

How is everything with you?

How goes it? จะใช้ถามอย่างเป็นกันเอง

การตอบคำถามเกี่ยวกับว่าเราสบายดีมั้ย

ในกรณีที่เราสบายดี

I’m fine, thank you.

Fine, thank you.

Pretty good, thank you.

Great, thank you.

Wonderful, thanks.

Terrific, thank you.

I’m very well, thanks.

I’m all right, thanks.

หลังจากที่ตอบแล้ว ก็ควรถามกลับว่า And you?  หรือ How are you?

(Visited 1,531 times, 1 visits today)