การบอกเลิกการเชิญ(Cancellation of Invitation)

58 Nakorn Chaisri Road.

Bangkok

July 7, 2012

My dear Chomchai,

     I think you still remember that I invited you last week to dine with me, on the fifteenth of this month, to meet Miss Holmes of Chiengmai

     Yesterday she sent me a cable telling me that she cannot come down to Bangkok because her mother is having a high fever.

     Consequently I write to let you know that the dinner on that day has to be cancelled. 1 hope you will not misunderstand me in regard to the matter, and that you will come round and see me soon.

Most sincerely yours,

Nopporn

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

still   – ยังคง

remember – จำได้

to meet   – พบปะสังสรรค์

sent – ได้ส่ง

cable – โทรเลข

telling – บอกกล่าว

high – สูง

fever – ไข้

consequently – เพราะฉะนั้น

let – ให้

cancelled – ยกเลิก

misunderstand – เข้าใจผิด

in regard – เกี่ยวกับ

matter – เรื่อง

come round – มาที่นี

see  – พบ

soon – เร็วๆ นี้

Expressions ที่ควรจดจำ

to remember that   – จำได้ว่า

to invite a person   – เชื้อเชิญบุคคล

to send a person a cable – ส่งโทรเลขให้แก่บุคคล

to call a person – โทรเลขบอกบุคคล

to wire a person – ส่งโทรเลขถึงบุคคล

to tell a person to do something – บอกให้บุคคลทำบางสิ่งบางอย่าง

to come down to a place – ลงมายังสถานที่หนึ่งที่ใด

to have a high fever – เป็นไข้สูงมาก

to suffer from a high fever – เป็นไข้สูงมาก

to have (run) a temperature – เป็นไข้

to cancel an invitation – บอกเลิกการเชื้อเชิญ

to have an invitation cancelled – บอกเลิกการเชื้อเชิญ

to misunderstand a person – เข้าใจบุคคลผิดไป

to come round and see me – มาพบฉัน

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๘ ถนนนครชัยศรี

กรุงเทพ ฯ

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

โฉมฉาย ที่รัก

     ฉันคิดว่าเธอยังคงจำได้ว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันได้เชิญให้เธอมาร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันที่ ๑๕ เดือนนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กับ นส.ฮอล์มล์แห่งเชียงใหม่

     เมื่อวานนี้ น.ส.ฮอล์มล์ได้ส่งโทรเลขมาบอกฉันว่า เธอไม่สามารถจะลงมากรุงเทพฯ ได้ เพราะคุณแม่ของเธอกำลังเป็นไข้สูงมาก

     เพราะฉะนั้น ฉันจึงได้เขียนมาบอกให้เธอทราบว่า การรับประทานอาหารคํ่าในวันนั้นจะต้องถูกยกเลิกฉันหวังว่าเธอคงจะมาพบฉันในเร็วๆ นี้

ด้วยความจริงใจ

นพพร

(Visited 111 times, 1 visits today)