การบอกความถี่ หรือความบ่อยในภาษาอังกฤษ

ในการพูดคุยกันนั้น เป็นธรรมดาทีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำต่าง ๆ ของเรา วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการใช้งานคุณศัพท์ที่บอกถึงความถี่หรือความบ่อยของเหตุการณ์ หรือการกระทำ (Frequency) ซึ่งเป็นคำตอบของคำถาม “How often?” หรือว่า “How frequently?” นั้นเอง ลองมาดูตัวอย่าง และรูปแบบประโยคการใช้งานกันเลยค่ะ

Adverbs of Frequency บอกความถี่ ในภาษาอังกฤษฃ

ตัวอย่างการถามคำถามเกี่ยวกับความบ่อย หรือความถี่

How often do you go out with her?

คุณไปข้างนอกกับเธอบ่อยแค่ไหน

I usually go out with her on Sundays.

ปกติฉันจะไปข้างนอกกับเธอทุกวันอาทิตย์

โดยความถี่ที่มันจะใช้กันบ่อย ๆ นั้นจะแบบตามระดับเปอร์เซ็นได้ดังนี้

100% Always
95% Almost always
70% Usually
Normally
Frequently
often
50% Sonetiome
Occasionally
20% Seldom
Rerely
5% Almost never, Hardly ever
0% Never

การวางตำแหน่งของ Frequency adverbs

ในประโยคบอกเล่า

  • ให้วางหลัง Verb to be  โดยมีโครงสร้างดังนี้   Subject + V.to be + Frequency adverb

เช่น She is always eat banana.

เธอกินกล้วยเสมอ ๆ (สุขภาพดีแน่นอน)

  • หากมีกริยาช่วย และกริยาแท้ เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังกริยาช่วยคำแรก หรือหากมีกริยาช่วยและกริยาแท้ ก็จะวาง Frequency adverb ไว้กึ่งกลางระหว่างกริยาทั้งสอง  เช่น

I have never been to America.

ฉันไม่เคยไปอเมริกา

She would always have been late.

เธอมักจะมาสายเสมอ

  • วาง Frequency adverb ไว้หน้ากริยาแท้ หากไม่มีกริยาอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น

She usually jog with her dog.

เธอมักจะวิ่งเหยาะ ๆ กับสุนัขของเธอ

วาง Frequency adverb ต่อไปนี้ ได้แก่ occasionally, sometimes, often, usually ไว้ตอนเริ่มต้น หรือตอนท้ายของประโยค

Sometimes he come and stay with us.

บางครั้งเขาก็จะมาอยู่กับเรา

I play guitar occasionally.

ฉันเล่นกีต้าร์ในบางโอกาส

ในประโยคคำถาม

  • เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังประธานของประโยค เช่น

Is he always drink beer?

เค้าดื่มเบียร์เสมอหรือ

Do you occasionally play guitar?

คุณเล่นกีต้าร์ในบางครั้งเหรอ

ในประโยคปฏิเสธ

  • Frequency adverb มักจะวางหลัง not เช่น

He isn’t often late when he works night shift.

เขาไม่ค่อยมาสายเมื่อเขาทำงานกะดึก

Frequency adverb สามารถวางไว้หลัง subject เพื่อเน้นย้ำเป็นพิเศษ เช่น

I often don’t like night life.

ฉันไม่ชอบการใช้ชีวิตท่องเที่ยวราตรี

แต่Frequency adverb บางคำก็เป็นการปฎิเสธในตัวเองอยู่แล้ว อาทิ  Seldom, rarely, almost never, hardly ever, never เช่น

We rarely see them.

พวกเราแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขา

He hardly ever go to temple.

เขาแทบจะไม่ไปวัดเลย

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่บอกความถี่อื่นๆ  อีก อาทิ

every month ทุกเดือน
twice a month เดือนละสองครั้ง
once a day วันละครั้ง
three times a day วันละสามครั้ง
almost every day เกือบทุกวัน
all day ทั้งวัน
all night ทั้งคืน
forever ตลอดกาล
until one’s dying day จวบจนวันตาย
scarcely แทบจะไม่
once in a blure moon นานมาก ๆ จึงจะเกิดสักครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค

I see my parents almost every day.

ฉันเจอพ่อแม่ฉันเกือบทุกวัน

I go to the temple once a year.

ฉันไปวันปีละครั้ง

(Visited 49,852 times, 31 visits today)