การนอนดึกไม่ดีสำหรับคุณ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก

Staying up late is not good for you. (สเทอิง อัพ เลท อิส น็อท กูด ฟอ ยู)

Mrs. Crossley : Why do you feel like staying up all night?
มิสซิส คลอสเล่ย์ : (วาย ดู ยู ฟีล ไลค สเทอิง อัพ ออล ไนท)
ทำไมเธอตื่นอยู่ตลอดคืน
Jinta    : That’s because… uh… yes, I’m going to listen to some late night D.J. I think Wolfman Jack is on tonight.
จินทะ : (แธ็ท,ส บีคอส… อา… เยส, ไอ,ม โกอิง ทู ลิสเซิน ทู ซัม
เลท ไนท ดี.เจ. ไอ ธิงค วูลฟแมน แจค อิส ออน ทูไนท)
นั่นเป็นเพราะว่า… อา… ใช่แล้ว ผมจะฟังรายการวิทยุที่มีตอนดึก ผมคิดว่าเรื่องมนุษย์หมาป่าแจ็คในคืนนี้
Mrs. Crossley : Staying up late is not good for you.
มิสซิส คลอสเล่ย์ : (สเทอิง อัพ เลท อิส นอท กูด ฟอ ยู)
การนอนดึกไม่ดีสำหรับเธอ
Jinta    : I know.
จินทะ : (ไอ โน)
ผมทราบ
Mrs. Crossley : Staying up all night is even worse. Let’s see if you can pop out of bed in time tomorrow. Good-night.
มิสซิส คลอสเล่ย์ : (สเทอิง อัพ ออล ไนท อิส อีเวน เวิร์ส. เลท’ส ชี อิฟ ยู แคนพอพ เอาท ออฟ เบด อิน ไทม ทูมอรโร. กูด-ไนท)
การไม่นอนเสียเลยมันก็ไม่ดีเอามากๆ เอาเถอะถ้าคุณจะตื่นทันในวันพรุ่งนี้ ราตรีสวัสดิ์
Jinta    : Good-night, Mrs. Crossley.
จินทะ : (กูด-ไนท, มิสซิส คลอสเล่ย์)
ราตรีสวัสดิ์ คุณนายคลอสเล่ย์
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 2,596 times, 1 visits today)