พูดอังกฤษเรื่องการทำหนังสือสัญญา

Establishing an Agreement

A :   (on the phone) Have you come to any decision ?

(ออน เธอะ โฟน) แฮฟว ยู คัม ทู เอนี่ ดีซิชั่น)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ไม่ทราบว่าคุณตัดสินใจได้หรือยังครับ

B :   No, not yet. We’re still talking it over.

(โน น้อท เย็ท วี’ร สติล ท้อคกิ้ง อิท โอเวอร์)

ยังครับ เรากำลังอยู่ในระหว่างการประชุมครับ

A :   When will you give us a definite answer ?

(เวน วิล ยู กี้ฟ อัส อะ เดฟฟินิท แอ้นเซอร์)

คุณจะให้คำตอบที่แน่นอนกับเราเมื่อไหร่ครับ

B :   Well, let’s not be hasty. We’re having a board meeting to nail it down.

(เวล เลท’ส น้อท บี เฮสตี้ วี’ร แฮฟววิ่ง อะ บอร์ด มีทติ้ง ทู เนล อิท ดาวน์)

เออ กรุณาอย่าเร่งครับ คือเราจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาในเรื่องนี้

A :   I hope we shall be able to work together.

(ไอ โฮป วี แชล บี เอเบิ้ล ทู เวิร์ค ทูเก้ทเตอร์)

ผมหวังว่าเราคงจะได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับ

B :   I hope so, too. I’ll contact you after the meeting is over.

(ไอ โฮป โซ ทู ไอ’ล คอนแทค ยู อาฟเตอร์ เธอะ มีทติ้ง อีส โอเวอร์)

ผมก็หวังเช่นนั้นครับ แล้วผมจะติดต่อกลับหลังจากเสร็จการประชุม

A :   You’ve read the summary of our negotiations. Do you see any problem ?

(ยู’ฟ รีด เธอะ ซัมมารี่ ออฟ อาว เนโกชิเอชั่นส ดู ยู ซี เอนี่ พล้อบแบล้ม)

คุณอ่านข้อสรุปของการเจรจาจบแล้ว ไม่ทราบมีปัญหาอะไรไหมครับ

B :   No. There are no problems as far as I can see.

(โน แธร อาร์ โน พล้อบเบล้มส แอส ฟาร์ แอส ไอ แคน ซี)

ไม่ครับ เท่าที่ผมอ่านดูก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ

A :   Then, it’s set. Let’s put it into writing and sign it.

(เธ็น อิท’ส เซท เลท’ส พุด อิท อินทู ไร้ททิ้ง แอนด์ ไซน์ อิท)

งั้น ก็เป็นอันตกลง ลงมือพิมพ์สัญญาและเซ็นต์เลยดีไหมครับ

B :   Before signing, if you like, I’d like to have our consultant look at it.

(บีฟอร์ ไซน์นิ่ง อีฟ ยู ไล้ค ไอ’ด ไล้ค ทู แฮฟว เอาว คอนเซ้าทแท้น ลุค แอท อิท)

ก่อนที่เราจะตกลงเซ็นต์สัญญา ผมอยากให้ที่ปรึกษาของผมดูก่อนครับ

A :   Fine.

(ไฟน์) ดีครับ

คำศัพท์

establish (v t.)                 ก่อตั้ง

agreement (n)                  ข้อตกลง

board meeting                 การประชุมคณะกรรมการ

nail down                         จัดการให้เรียบร้อย

A :   What do you think of this contract ?

(ว้อท ดู ยู ธิ้ง ออฟ ธีส คอนแทรค)

คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสัญญานี้ครับ

B :   It’s okay, up to a point.

(อิท’ส โอเค อัพ ทู อะ พ้อยท์)

มันก็โอเคครับ ตรงประเด็นดี

A :   What do you mean ?

(วอท ดู ยู มีน)

คุณหมายความว่าอย่างไรครับ

B :   Well, I’m in agreement in principle, but there’re still a few details that have to be ironed out.

(เวล ไอ’ม อิน อะกรีเม้นท อิน พริ้นซิเพิ้ล บัท แธ’ร สติล อะ ฟิว ดีเทลส แธท แอฟว ทู บี ไอร่อนด์ เอ้าท์)

คือผมเห็นด้วยกับประเด็นหลักๆ แต่ก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ควรจะเอาออกครับ

A :   Which points do we still differ on ?

(วิช พ้อยท์ส ดู วี สติล ดิพเฟอร์ ออน)

ตรงจุดไหนครับที่มันดูแตกต่างไป

B :   First of all, clause number 6. Your conditions are too severe.

(เฟริสท ออฟ ออล คลอส นัมเบอร์ ซิ้กส์ ยัวร์ คอนดิชั่น อาร์ ทู ซีเวีย)

ประเด็นแรก ของข้อตกลงที่ 6 ในสัญญาของคุณค่อนข้างรุนแรงเกินไป

A :   I think that’s what we agreed on.

(ไอ ธิ้ง แธท’ส วอธ วี อะกรีด ออน)

แต่ผมคิดว่าเราได้ตกลงกันแล้ว

คำศัพท์

Consultant (n)          ที่ปรึกษา

up to a point            ตรงประเด็น

iron out                    ลบออก

A :   I’m happy that we could arrive at a mutually satisfactory agreement.

(ไอ’ม แฮปปี้ แธท วี คู้ด อะไรฟว แอท อะ มิวชัวร์ลี่ แซสทิสแฟคทอรี่ อะกรีเม้นท์)

ผมดีใจที่เรามาถึงข้อตกลงที่เราพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

B :   I feel the same way. It sure took a long time.

(ไอ ฟิล เธอะ เซม เวย์ อิท ชัวร์ ทุค อะ ลอง ไทม์)

ผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันครับ มันแน่นอนที่ต้องใช้เวลาในการตกลง

A :   I can’t believe the number of times we met.

(ไอ แค้นท์ บีลีฟ เธอะ นัมเบอร์ ออฟ ไทม์ส วี เมท)

ผมนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนเลยครับในการพบกันของเรา

B :   I didn’t intend to draw out the negotiations.

(ไอ ดิดดึ่น อินเทน ทู ดรอว เอ้าท์ เธอะ เนโกชิเอชั่น)

ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะยืดเวลาในการทำสัญญาออกไปนะครับ

A :   I understand your position quite well.

(ไอ อันเดอร์สแตน ยัวร์ โพสิชั่น ไคว้ท เวล)

ผมเข้าใจในสถานการณนี้ดีครับ

B :   When will the contract papers be ready ?

(เวน วิล เธอะ คอนแทรค เพเพอร์ส บี เรดดี้)

เมื่อไหร่ที่หนังสือสัญญาจะเรียบร้อยครับ

A :   I’ll have them ready for you tomorrow morning.

(ไอ’ล แฮฟว เธ็ม เรดดี้ ฟอ ยู ทูมอโร มอร์นิ่ง)

ผมจะนำสัญญาที่เรียบร้อยมาให้คุณพรุ่งนี้เช้าครับ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   Let’s review what’s been decided so far.

(เล็ท’ส ริวีล ว้อท’ส บีน ดีไซด์ โซ ฟาร์)

เรามาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงกันต่อครับ

B :   Good idea.

(กูด ไอเดีย)

เป็นความคิดที่ดีครับ

A :   How long should we make the contract for ?

(ฮาว ลอง ชู้ด วี เมค เธอะ คอนแทรค ฟอร์)

เราจะทำสัญญากันกี่ปีครับ

B :   Ordinarily, we make a 2 – year contract.

(ออร์ดินารี่ วี เมค อะ ทวู เยีย คอนแทรค)

โดยปกติเราจะทำสัญญาแบบ 2 ปีครับ

A :   Before we sign this contract, may I confirm a couple of things ?

(บีฟอร์ วี ไซน์ ธีส คอนแทรค เมย์ ไอ คอนเฟริม อะ คัปเปิ้ล ออฟ ธิงส์)

ก่อนที่เราจะเซ็นต์สัญญา ขอผมพิจารณาอีกสักสองสามอย่างครับ

B :   Of course. What are they ?

(ออพ ค้อส ว้อท อาร์ เธย์)

แน่นอนครับ มีอะไรไหมครับ

A :   I guess we’re all in agreement now.

(ไอ เกส วี’ร ออล อิน อะกรีเม้นท์ นาว)

ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับสัญญาแล้วครับ

B :   All we have to do now is shake hands.

(ออล วี แฮฟว ทู ดู นาว อีส เชค แฮนด์)

สิ่งที่เหลือที่ต้องทำตอนนี้คือจับมือกันครับ

คำศัพท์

draw out          ทำให้ยืดออกไป

(Visited 3,085 times, 18 visits today)