การทำประกันอุบัติภัยจะพูดอย่างไร

Claim Settlement

A :   We have a problem with your products.

(วี แฮฟว อะ พร้อบแบล้ม วิธ ยัว โปรดักส์)

เรามีปัญหากับสินค้าของคุณ

B :   What happened ?

(วอท แฮปเพ่น)

เกิดอะไรขึ้นครับ

A :   Some are heavily damaged due to loose packing.

This is obviously your error.

(ซัม อาร์ เฮววิรี่ แดมเมจ ดิว ทู ลูส แพคกิ้ง ธีส อีส ออปเวียสรี่ ยัวร์ เออร์เรอร์)

มีสินค้าบางส่วนเกิดความชำรุดเสียหายอย่างมากเนื่องจากการแตกของการบรรจุ และนี่เป็นความผิดพลาดจากทางคุณ

B :   We’ll do everything we can to straighten things out .

(วิ’ล ดู เอวรี่ธิง วี แคน ทู สเตรทเท่น ธิงส์ เอ้าท์)

เราจะหาทางทุกทางที่จะทำได้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วครับ

A :   That’s not a concrete answer. You have to answer for any broken equipment.

(แธท’ส น้อท อะ คอนครีท แอ้นเซอร์ ยู แฮฟว ทู อ้านเซอร์ ฟอ เอนี่ โบรกเค่น อีควิ้ปเม้นท์)

นั่นไม่ใช่เป็นการยืนยันคำตอบ คุณต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่เสียหายทุกชิ้น

B :   We accept your complaint as being fair, but that’s all we can say at this stage.

(วี แอ้คเซ็ป ยัวร์ คอมเพลนท์ แอส บีอิ้ง แฟร์ บัท แธท’ส ออล วี แคน เซ แอ้ท ธีส สเตจ)

เรายอมรับในข้อผิดพลาดอย่างยุติธรรมที่สุด แต่ขณะนี้เราสามารถพูดได้เท่านี้ครับ

คำศัพท์

Damaged (adj.)       ความเสียหาย

straighten out          แก้ไขให้ถูกต้อง

answer for sth.         รับผิดขอบ

Settlement (n)          การตั้งขึ้น

A :   (On the phone) The order we placed yesterday hasn’t arrived yet.

(ออน เธอะ โฟน) ธิ ออร์เดอร์ วี เพลสท์ เยสเตอร์เดย์ แฮสสึ่น อะไรวฟ เยท)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) สินค้าที่เราสั่งไปเมื่อวานนี้ยังมาไม่ถึงครับ

B :   Hold on a minute. I’ll call the warehouse and check up on it. (โฮล ออน อะ มินนิท ไอ’ล คอล เธอะ แวร์เฮาส์ แอนด์ เช็ค อัพ ออน อิท)

ถือสายรอสักครู่ค่ะ ดิฉันขอโทรไปตรวจสอบที่คลังสินค้า

A :   Please do that.

(พลีส ดู แธท)

ขอความกรุณาด้วยครับ

B :   We’re sorry for the delay. It left there 30 minutes ago.

(วี’ร ซอร์รี่ ฟอ เธอะ ดิเล อิท เลฟ แธ เทอตี้ มินนิทส์ อะโก)

ขอโทษสำหรับความล่าช้า สินค้าออกไปประมาณ 30 นาทีแล้วค่ะ

A :   We’re out of stock now.

(วี’ร เอ้าท์ ออฟ สต็อค นาว)

ของเราหมดจากสต็อคแล้ว

B :   I wish you wouldn’t get so upset. You’ll get your goods soon. (ไอ วิช ยู วู้ดดึ้น เก็ท โซ อัพเซ็ท ยู’ล เก็ท ยัว กุดส ซูน)

ดิฉันหวังว่าคงไม่ทำให้คุณเป็นกังวลมากนะค๊ะ คุณจะได้รับสินค้าในไม่ช้า

คำศัพท์

Warehouse (n)                 คลังสินค้า

check up on sth.      พิจารณาตรวจตรา

Out of stock             สินค้าหมดจากสต็อค

A :   We offer a 10 % reduction on the total shipment.

(วี ออฟเฟอร์ อะ เท็น เปอร์เซ็นต์ ออน เธอะ โทเทิล ชิปเม้นท์)

เราเสนอส่วนลด 10 % สำหรับยอดรวมในการส่งสินค้าทั้งหมด

B :   But, according to the survey report, the 10 % was not entirely worthless.

(บัท แอคคอร์ดดิ้ง ทู เธอะ เซอร์เวย์ รีพอร์ท เธอะ เท็น เปอร์เซ็นต์ วอส น้อท เอ็นไทลี เว้อร์เลส)

แต่ ตามรายงานที่เราได้รับ 10 % นั้นยังไม่ได้ลดเลย

A :   But, as a matter of fact, our customer did not accept about 10% of the shipment, and we have not yet disposed of the rejected goods.

(บัท แอส อะ แมทเทอร์ ออฟ แฟค เอาว คัสทัมเมอร์ ดิด น้อท แอคเซ็ป อะเบ้าท์ เท็น เปอร์เซ็นต์ ออฟ เธอะ ชิปเม้นท์ แอนด์ วี แฮฟว น้อท เย็ท ดีสโพ้สท์ ออฟ เธอะ รีเจ็คท์ กูด)

แต่เท่าที่เราทราบมาว่าลูกค้าไม่ยอมรับส่วนลด 10 % ในการส่งสินค้าและเรายังไม่ได้รับสินค้านั้นกลับคืน

B :   All right. Send the damaged pieces back to us, please.

(ออล ไร้ท์ เซน เธอะ แดมเมจด์ พี้สเส้ส แบ้ค ทู อัส พลีส)

ตกลงครับ งั้นส่งสินค้าที่เสียหายกลับมาให้ทางเราด้วย

A :   Then, we’ll meet you halfway. We’ll bear 5 %.

(เธน วี’ล มีท ยู ฮาลฟเวย์ วี’ล แบร์ 5%)

งั้นเราพบกันครึ่งทาง ผมจะช่วย 5 %

B :   OK. We accept your proposal.

(โอ เค วี แอ้คเซ็ป ยัวร์ โพรโพ้สซอล)

ตกลงเรายอมรับข้อเสนอของคุณ

คำศัพท์

survey report                                    รายงานจากการวิจัย

dispose of (the rejected goods)      จัดการ, ขายทิ้ง

meet sb. Halfway                             พบกันคนละครึ่งทาง

A :   What’s the trouble ?

(ว้อท’ส เธอะ ทรอบบึ้ล)

มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับ

B :   We have some unexpected production delays. Please extend the shipping date by two weeks.

(วี แฮฟว ซัม อันเอ็กซเป็คเท็ด โปรดักส์ชั่น ดีเล พลีส เอ็กเทน เธอะ

ชิ้ปปิ้ง เดท บาย ทู วี้ค)

เราเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนคือมีการส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด กรุณายืดระยะเวลาในการจัดส่งด้วยครับ

A :   No, we agreed already. I need the shipment on time.

(โน วี อะกรีด ออลเรดดี้ ไอ นี้ด เธอะ ชิ้ปเม้นท์ ออน ไทม์)

ไม่ได้ครับ เพราะเราตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ผมต้องการสินค้ามาถึงตรงเวลาที่กำหนด

B :   But we won’t be able to make it. I hope you understand we are proceeding as fast as we can.

(บัท วี โว้น บี เอเบิ้ล ทู เมค อิท ไอ โฮป ยู อันเดอร์สแตน วี อา โพรซีดดิ้ง แอส ฟาส แอส วี แคน)

แต่เราไม่สามารถทำการจัดส่งได้ ผมหวังว่าคุณคงเข้าใจเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

A :   All right, but this is the last time. Unless you can supply them by then, we have no alternative but to cancel the contract.

(ออล ไร้ท์ บัท ธีส อีส เธอะ ลาส ไทม์ อันเลส ยู แคน ซัพพลาย เธ็ม บาย เธน วี แฮฟว โน ออลเทอร์เนทีฟว บัท ทู แคนเซิล เธอะ คอนแทรค)

ไม่เป็นไร และนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย เราจะรอจนกว่าคุณจะจัดส่งมาให้ตามที่บอก และเราไม่มีทางเลือกทางอื่นนอกจากยกเลิกสัญญา

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   What’s the problem ?

(ว้อท’ส เธอะ พล้อบแบล้ม)

มีปัญหาอะไรครับ

B :   The quality is not up to your usual standards.

(เธอะ ควอสิตี้ อีส น้อท อัพ ทู ยัวร์ ยูชัวร์ แสตนดาร์ดส)

คุณภาพของสินค้าของคุณไม่ได้มาตรฐานเหมือนเช่นเคย

A :   What’s the problem ?

(ว้อท เธอะ พรอบแบลม)

ปัญหาอะไรครับ

B :   We’ve had complaints from our customer, and it’s not very good.

(วี’ร แฮด คอมเพลนส์ ฟรอม เอาว คัสทัมเมอร์ แอนด์ อิท’ส น้อท เวรี่ กุด)

เราได้รับการต่อว่ามาจากลูกค้าและมันไม่ดีจริงๆ

A :   We found that your last shipment was short of 10 units.

(วี ฟาวน์ แธท ยัวร์ ลาส ชิ้ปเม้นท์ ว้อส ช้อร์ท ออฟ เท็น ยูนิท)

เราพบว่าในการส่งสินค้าล่าสุดนั้นเราขาดสินค้าไป 10 หน่วย

B :   Oh, really ? I’ll send the missing units to you as soon as possible.

(โอ เรียลลี่ ไอ’ล เซน เธอะ มีสซิ่ง ยูนิทส์ ทู ยู แอส ซูน แอส พ้อสสิเบิ้ล)

โอ้จริงหรือครับ ผมจะส่งส่วนที่ขาดไปให้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ

A :   What we received was not what we ordered.

(ว้อท วี รีซีฟด์ ว้อส น้อท ว้อท วี ออร์เดอร์)

สินค้าที่เราได้รับเราไม่ได้สั่งไป

B :   I’m sorry it happened. We’ll send you the correct products immediately.

(ไอ’ม ซอรี่ อิท แฮปเพ่น วี’ล เซน ยู เธอะ คอเร็ค โปรดักส์ อิมมีเดียทรี่)

ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ เราจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้โดยเร็วที่สุด

(Visited 1,493 times, 1 visits today)