บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามหาบุคคล

วันนี้เรามาฝึกพูดคุยกันในประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการถามหาบุคคลต่าง ๆ เพื่อจะติดต่อธุรกิจ หรือจะสอบถามว่าเค้าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็สามารพถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ เลยล่ะค่ะ มาฝึกกันค่ะ ยิ่งใช้บ่อย ๆ ยิ่งจำได้เร็วขึ้นนะคะ

ถามหาคนว่าไปไหน เป็นภาษาอังกฤษ

A:    Where’s your father?
คุณพ่อคุณอยู่ไหน
B:    I think he’s at the store now.
ฉันคิดว่าท่านอยู่ที่ร้านขณะนี้
A:    Will he come back here very soon?
ท่านจะกลับมาที่นี่เร็วไหม
B:     Yes, I think so.
ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ลองฝึกพูดด้วยประโยคอื่น ๆ
Where’s your father?
her brother    น้องชายเขา            Where’s her brother?
my mother    แม่ฉัน                         Where’s my mother?
your friend    เพื่อนคุณ                  Where’s your friend?
our niece        หลานสาวเรา           Where’s our niece?
his nephew    หลานชายเรา           Where’s his nephew?
I think he’s at work now.
ฉันคิดว่าเขากำลังทำงาน
Will he come back here before five o’clock?
เขาจะกลับมาที่นี่ก่อน 5 โมงไหม
I think he’s at his office.
ฉันคิดว่าเขาอยู่ที่ทำงาน
Will he come back here at the usual time?
เขาจะกลับมาที่นี่ตามเวลาปกติไหม
I think he’s at church.
ฉันคิดว่าเขาอยู่ที่โบสถ์
Will he come back at six fifteen?
เขาจะกลับมาเวลา 6 นาฬิกา 15 นาทีไหม
I think he’s at the factory.
ฉันคิดว่าเขาอยู่ที่โรงงาน
Will he come back in time for dinner?
เขาจะกลับมาทันเวลาทานอาหารเย็นไหม

(Visited 1,883 times, 1 visits today)