สนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อผ้าไหมไทย

Buying Thai Silk
บ๊ายอิง ไท้ ซิ้ลด์
การซื้อผ้าไหมไทย
A. CONVERSATION (บทสนทนา)
A: I’d like to buy some Thai silk. Where should I go shopping? Could you recommend a store?
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม ไท้ ซิ้ลค์. แว้ร์ ชูล์ด ไอ โก๊ ช้อพพิง? คูล์ด หยุ เรคคอมเม้นด์ เดอะ สโต๋ร์?
ผมต้องการซ้อผ้าไหม ผมควรจะไปซื้อที่ไหน? คุณจะแนะนำร้านได้ไหมครับ?
B: There’re many Thai silk stores nearby. But the one I know best is a little bit far from here. I can take you there if you like. Here’s the name card of the store.
แดร์เออร์ แม้นนี ไท้ ซิ้ลค์ สโต๊ร์ซ์ เนี้ยร์บาย. บัท เดอะ วั้น ไอ โน้ว์ เบ๊ซท์ อิซ อะ ลิ้ทเทิล บิ๊ท ฟ้าร์ ฟรัม เฮี้ยร์. ไอ แคน เท้ค หยุ แด๊ร์ อิฟ หยุ ไล้ค์. เฮี้ยร์ซ์ เดอะ เน้ม ค้าร์ด ออฟ เดอะ สโต๊ร์
มีร้านผ้าไหมไทยอยู่ใกล้ๆ ตั้งหลายร้าน แต่ที่ผมรู้จักดีที่สุดอยู่ไกลจากที่นี่นิดหน่อย ผมพาคุณไปที่นั่นได้ถ้าคุณชอบ นี้คือนามบัตรชื่อร้าน
A: The name is familiar to me.
เดอะ เน้ม อิซ แฟ้มมิเลียร์ ถุ มี้
ชื่อคุ้นหูผมมาก
B: Yes, it’s a quite famous one. There’re many branches in Bangkok and in Chiang Mai.
เย้ซ, อิทส์ อะ ไคว้ท์ เฟ้มัซ วั้น. แดร์เออร์ แม้นนี บร๊านเชชซ อิน แบ๊งขอค แอ่นด์ อิน เชี้ยงไม
ครับ เป็นร้านมีชื่อมากทีเดียว มีหลายสาขาที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่
A: Can we go there right now?
แคน วี โก๊ แดร์ ไร้ท์ หนาว?
เราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ได้ไหม?
B: Yes, we can surely go there. It’s on Sukhumvit Road, but a little bit in the alley.
เย้ซ, วี แคน ชั้วลี โก๊ แดร์. อิทส์-ออน ซู้คุมวิท โร้ด, บัท อะ ลิ้ทเทิล บิ๊ท อิน เดอะ แอ๊ลเลย์
ครับ เราไปที่นั่นได้แน่นอน มันอยู่ถนนสุขุมวิท แต่อยู่ในซอยนิดหน่อย
A: It’s all right with me. Shall we go right now so that we’ll have plenty of time to spend there?
อิทส์ ออล ไร้ท์ วิธ มี้. แชล วี โก๊ ไร้ท์ หนาว โซ แดท วีลล์ แฮ้ฟว์ เพล้นที ออฟ ไท้ม์ ถุ สเป๊นด์ แด๋ร์?
สำหรับผมไม่เป็นไร เราไปเดี๋ยวนี้กันไหม เพื่อว่าจะมีเวลาอยู่ที่นั่นนานๆ?
B: Here we are. The Thai silk store. You can spend as much time and money as you need to do.
เฮี้ยร์ วี อาร์. เดอะ ไท้ ซิ้ลค์ สโต๊ร์. หยุ แคน สเป๊นด์ แอซ มัช ไท้ม์ แอ่นด์ มั้นนี แอซ หยุ นี้ด ทู ดู๊
เรามาถึงแล้ว ร้านผ้าไหม คุณสามารถใช้เวลาและเงินมากเท่าที่ต้องการ A: Wow! It’s such a huge store!
ว้าว! อิทส์ ซัช-อะ ฮิ้วจ์ สโต๊ร์!
โอ้โฮ! ร้านใหญ่เหลือเกิน
B: It’s really is. There’re many departments on both floors. There’re not only silk materials but also ready-made silk clothes and silk products. There’re also cotton products, handicrafts, bronze wares, lacquer wares, and other souvenir items.
อิทส์ รี้แอลลี อิซ. แดร์เออร์ แม้นนี ดีพ้าร์ทเมนท์ส์-อ่อน โบ๊ธ ฟล้อร์ซ์. แดร์เออร์ น้อท อ๊อนลี ซิ้ลค์ แมทที้เรียลซ์ บัท อ๊อลโซ เร้ดดี-เม้ด ซิ้ลค์ โคล้ธซ์ แอ่นด์ ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์. แดร์เออร์ อ๊อลโซ ค้อททัน พร้อดดัคท์ส์, แฮ้นดิแครฟท์ส์, บร๊อนช แว้ร์ซ์, แล้คเคอร์ แว้ร์ซ์, แอ่นด์ อั้ธเธอร์ ซู้วีเนียร์ ไอ๊เทมซ์
มันใหญ่จริงๆ มีหลายแผนกทั้งสองชั้น ไม่มีเฉพาะผ้าไหมเท่านั้น แต่ยังมีเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ไหมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย หัตถกรรม เครื่องทองเหลือง เครื่องเขิน และของที่ระลึกอื่นๆ
A: Let’s go to the silk department first. And then we go further to other departments.
เล้ทส์ โก๊ ทู เดอะ ซิ้ลค์ ดีพ้าร์ทเมนท์ เฟิ้ร์ซท์. แอ่นด์ เดน วิ โก๊ เฟ้อร์เธอร์ ทู อั้ธเธอร์ ดีพ้าร์ทเมนท์ส์
เราไปแผนกผ้าไหมก่อนเถอะ แล้วเราต่อไปที่แผนกอื่นๆ
B: Here’s the silk department. This is all silk material. The ready-made clothes are upstairs.
เฮี้ยร์ซ์ เดอะ ซิ้ลค์ ดีพ้าร์ทเมนท์. ดิซ-อิซ อ๊อล ซิ้ลค์ แมทที้เรียล. เดอะ เร้ดดี-เม้ด โคล้ธซ์ อาร์ อั้พส แตร์ซ์
นี้เป็นแผนกผ้าไหม นี้เป็นผ้าไหมทั้งหมด เสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ชั้นบน
A: There’re so many colours and patterns. And they’re so bright and attractive.
แดร์เออร์ โซ้ แม้นนี คั้ลเลอร์ซ์ แอ่นด์ แพ้ทเทิร์นซ์. แอนด์ เดย์เออร์ โซ้ ไบร๊ท์ แอ่นด์ แอทแทร้คทิฟว์
มีหลายสีและหลายลายเหลือเกิน และมันสดใส และสวยประทับใจมากเหลือเกิน
B: They really are. Would you like to but some?
เดย์ รี้แอลลี อ๊าร์. วูล์ด หยุ ไล้ค์ ถุ บ๊าย สัม?
มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ คุณต้องการซื้อบ้างไหม?
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
store (n)            สโต๊ร์            ร้าน ร้านค้า
recommend (v)        เรคคอมเม้นด์    แนะนำ เสนอแนะ
nearby (adv)        เนี้ยร์บาย        ใกล้ๆ
a little bit (adj)        อะ ลิ้ทเทิล บิ๊ท    นิดหน่อย เล็กน้อย
quite (adv)        ไคว้ท์            ทีเดียว
famous (adj)        เฟ้มัชซ        มีชื่อ
branch (n)        บร๊านช์        สาขา
alley (n)            แอ๊ลเลย์        ซอย
plenty (adj)        เพล้นที        เยอะ มากมาย
Here we are.        เฮี้ยร์ วี อาร    เรามาถึงแล้ว นี่ไง
Wow!            ว้าว            โอ้โฮ
huge                ฮิ้วจ์            ใหญ่โต
department        ดีพ้าร์ทเมนท์    แผนก
silk products (n)     ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์     ผลิตภัณฑผ้าไหม
ready-made (adj)     เร้ดดี-เม้ด        สำเร็จรูป
cotton products (n)    ค้อททัน พร้อดดัคท์ส์    ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
handicarfts (n)         แฮ้นดิแครฟท์ส์        หัตถกรรม
bronze wares (n)    บร๊อนซ์ แว้ร์ซ์        เครื่องทองเหลือง
lacquer wares (n)    แล้คเคอร์ แว้ร์ซ์        เครื่องเขิน
souvenir items (n)    ซู้ฟวิเนียร์ ไอ๊เทมซ์     ของที่ระลึก
souvenir (n)         ซู้ฟวิเนียร์            ที่ระลึก
upstairs (adv)         อั้พสแตร์            ชั้นบน
bright (adj)         ไบร๊ท์                สดใส
attractive (adj)         แอทแทร้คทิฟว์        สวยประทับใจ ดึงดูดใจ
C. EXPRESSIONS TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. I’d like to buy some Thai silk.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม ไท้ ซิ้ลค์
ผมต้องการซื้อผ้าไหม
2. Where should I go shopping?
แว้ร์ ชูล์ด ไอ โก๊ ช้อพพิง?
ผมควรจะไปซื้อที่ไหน?
3. Could you recommend the store?
คูล์ด หยุ เรคคอมเม้นด์ เดอะ สโต่ร์?
คุณจะแนะนำร้านได้ไหมครับ?
4. There’re many Thai silk stores nearby.
แดร์เออร์ แม้นนี ไท้ ซิ้ลค์ สโต๊ร์ เนี้ยร์บาย
มีร้านขายผ้าไหมอยู่ใกล้ๆ ตั้งหลายร้าน
5. But the one I know best is a little bit far from here.
บัท เดอะ วั้น ไอ โน้ว์ เบ๊ซท์ อิซ อะ ลิ้ทเทิล บิ๊ท ฟ้าร์ ฟรัม เฮี้ยร์
แต่ที่ผมรู้จักดีที่สุดอยู่ไกลจากที่นี่นิดหน่อย
6. I can take you there if you like.
ไอ แคน เท้ค หยุ แด๊ร์ อิฟ หยุ ไล้ค์
ผมพาคุณไปที่นั่นได้ถ้าคุณชอบ
7. Here’s the name card of the store.
เฮี้ยร์ซ์ เดอะ เน้ม ค้าร์ด อ่อฟ เดอะ สโต๊ร์
นี้คือนามบัตรชื่อร้าน
8. The name is familiar to me.
เดอะ เน้ม อิซ แฟ้มมิเลียร์ ถุ มี้
ชื่อคุ้นหูผมมาก
9. Yes, it’s a quite famous one.
เย้ซ, อิทส์ อะ ไคว้ท์ เฟ้มัซ วั้น
ครับ เป็นร้านที่มีชื่อมากทีเดียว
10. There’re many branches in Bangkok and in Chiang Mai.
แดร์เออร์ แม้นนี บร๊านเชซ-อิน แบ๊งขอค แอ่นด์ อิน เชี้ยงไม
มีหลายสาขาที่กรุงเทพฯ และที่เชียงใหม่
11. Can we go there right now?
แคน วี โก๊ แดร์ ไร้ท์ หนาว?
เราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ได้ไหม?
12. Yes, we can surely go there.
เย้ซ, วี แคน ชั้วลี โก๊ แด๊ร์
ครับ เราไปที่นั่นได้แน่นอน
13. It’s on Sukhumvit Road, but a little bit in the alley.
อิทส์-ออน ซู้คุมวิท โร้ด, บัท อะ ลิ้ทเทิล บิ๊ท อิน เดอะ แอ๊ลเลย์
มันอยู่ถนนสุขุมวิท แต่อยู่ในซอยนิดหน่อย
14. It’s all right with me.
อิทส์ ออล ไร้ท์ วิธ มี้
สำหรับผมไม่เป็นไร
15. Shall we go right now so that we’ll have plenty of time to spend there?
แชล วี โก๊ ไร้ท์ หนาว โซ แดท วีลล์ แฮ้ฟว์ เพล้นที อ่อฟ ไท้ม์ ถุ สเป๊นด์ แด๋ร์?
เราไปเดี๋ยวนี้กันไหม เพื่อว่าจะมีเวลาอยู่ที่นั่นนานๆ?
16. Here we are. The Thai silk store.
เฮี้ยร วี อ๊าร์. เดอะ ไท้ ซิ้ลค์ สโต๊ร์
เรามาถึงแล้ว ร้านผ้าไหม
17. You can spend as much time and money as you need to do.
หยุ แคน สเป๊นด์ แอซ มัช ไท้ม์ แอ่นด์ มั้นนี แอซ หยุ นี้ด ทู ดู๊
คุณสามารถใช้เวลาและเงินมากเท่าที่ต้องการ
18. Wow! It’s such a huge store
ว้าว! อิทส์ ซั้ช-อะ ฮิ้วจ์ สโต๊ร์
โอ้โฮ ร้านใหญ่เหลือเกิน
19. It’s really is.
อิทส์ รี้แอลลี อิซ
มันใหญ่จริงๆ
20. There’re many departments on both floors.
แดร์เออร์ แม้นนี ดีพ้าร์ทเมนท์ส์-อ่อน โบ๊ธ ฟล้อร์ซ์
มีหลายแผนกทั้งสองชั้น
21. There’re not only silk material, but also ready¬made silk clothes and silk products.
แดร์เออร์ น้อท อ๊อนลี ซิ้ลค์ แมทที้เรียลซ์, บัท อ๊อลโซ เร้ดดี-เม้ด ซิ้ลค์ โคล้ธซ์ แอ่นด์ ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์
ไม่มีเฉพาะผ้าไหมเท่านั้น แต่ยังมีเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ไหมอีกด้วย
22. There’re also cotton products, handicrafts, bronze wares, lacquer wares, and other souvenir items.
แดร์เออร์ อ๊อลโซ ค้อททัน พร้อดดัคท์ส์, แฮ้นดิแครฟท์ส์, บร๊อนซ์ แว้ร์ซ์, แล้คเคอร์ แว้ร์ซ์, แอ่นด์ อั้ธ เธอร์ ซู้ฟวิเนียร์ ไอ๊เทมซ์
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย หัตถกรรม เครื่องทองเหลือง เครื่องเขิน และของที่ระลึกอื่นๆ
23. Let’s go to the silk department first.
เล้ทส์ โก๊ ทู เดอะ ซิ้ลค์ ดีพ้าร์ทเมนท์ เฟิ้ร์ซท์
เราไปแผนกผ้าไหมก่อนเถอะ
24. And then we go further to other departments.
แอ่นด์ เดน วี โก๊ เฟ้อร์เธอร์ ทู อั้ธเธอร์ ดีพ้าร์ทเมนท์ส์
แล้วเราต่อไปแผนกอื่นๆ
25. Here’s the silk department.
เฮี้ยร์ซ์ เดอะ ซิ้ลค์ ดีพ้าร์ทเมนท์
นี้เป็นแผนกผ้าไหม
26. This is all silk material.
ดิซ-อิซ อ๊อล ซิ้ลค์ แมทที้เรียล
นี้เป็นผ้าไหมทั้งหมด
27. The ready-made clothes are upstairs.
เดอะ เร้ดดี-เม้ด โคล้ธซ์ อาร์ อั้พสแตร์ซ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ชั้นบน
28. There’re so many colours and patterns.
แดร์เออร์ โซ้ แม้นนี คั้ลเลอร์ซ์ แอ่นด์ แพ้ทเทิร์นซ์
มีหลายสีและหลายลายเหลือเกิน
29. And they’re so bright and attractive.
แอ่นด์ เดย์เออร์ โซ้ ไบร๊ท์ แอ่นด์ แอทแทร้คทิฟว์
และมันสดใสและสวยประทับใจเหลือเกิน
30. They really are.
เดย์ รี้แอลลี อ๊าร์
มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ
31. Would you like to buy some?
วูล์ด หยุ ไล้ค์ ถุ บาย สัม?
คุณต้องการซื้อบ้างไหม?
D. POINTS OF ATTENTION (ประเด็นที่ควรสนใจ)
1. การออกเสียง -th เสียง -th มีสองเสียง คือคล้าย ค และ ท แต่ไม่เหมือนทีเดียวนัก การออกเสียงจะต้องให้ลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนและล่าง พอให้มองเห็นปลายลิ้นก่อนออกเสียงเมื่ออยู่ต้นคำ และให้เห็นปลายลิ้น เมื่อออกเสียงเสร็จถ้าอยู่ท้ายคำ เมื่อเห็นอักษรสองตัวนี้อยู่เรียงกันทั้ง
ต้นและท้ายคำ ดังนั้น เมื่อเห็น -th จะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งก่อนออกเสียง
ค หรือ ท โดยทั่วไปจะใช้ ธ แทนในคำที่ออกเสียงคล้าย ท แต่เมื่อออก
เสียงคล้าย ค ไม่มีคำแทน
the        this        that
เดอะ        ดิ๊ซ        แด๊ท
they        them        though
เด๊ย์        เด๊ม        โด๊
Think    think        thanks
ธิ้ง        ธิ้งค์        แธ้งค์ส์
health    north        with
เฮ้ลธ์        น้อร์ธ        วิธ
2. การใช้ not only…but also กลุ่มคำนี้แปลว่า “ไม่…เท่านั้น แต่…ด้วย” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. There’re not only silk material, but also ready¬made silk clothes and silk products.
แดร์เออร์ น้อท อ๊อนลี ซิ้ลค์ แมททีเรียล, บัท อ๊อลโซ เร้ดดีเม้ด ซิ้ลค์ โคล้ธซ์ แอ่นด์ ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์
ไม่มีเฉพาะผ้าไหมเท่านั้น แต่ยังมีเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ไหมอีกด้วย
2. He’s not only rich but also very kind.
ฮีซ์ น้อท อ๊อนลี ริช บัท อ๊อลโซ ฟ์เว้รี ไค้น์ด์
เขาไม่รวยเท่านั้น แต่ใจดีด้วย
3. It’s not only beautiful but also cheap.
อิทส์ น้อท อ๊อนลี บิ๊วทิฟุล บัท อ๊อลโซ ชี้พ
มันไม่สวยเท่านั้น แต่ถูกด้วย
หมายเหตุ นอกจากจะใช้ also แล้ว ยังใช้ too และ as well ได้ด้วย แต่ต้องอยู่ท้ายประโยคตามหน้าที่การใช้คำทั้งสอง เช่น
1. It’s not only beautiful but cheap too.
อิทส์ น้อท อ๊อนลี บิ๊วทิฟุล บัท ชี้พ ทู้
มันไม่สวยเท่านั้น แต่ถูกด้วย
2. It’s not only beautiful but cheap as well.
อิทส์ น้อท อ๊อนลี บิ๊วทิฟุล บัท ชี้พ แอซ เว้ล
มันไม่สวยเท่านั้น แต่ถูกด้วย
3. การใช้ such+adj+noun แปลว่า…เหลือเกิน ใช้เป็นคำอุทาน คำว่า such จะอยู่หน้าคำคุณศัพท์ที่อยู่หน้าคำนามอีกทีหนึ่ง และถ้าเป็นเอกพจน์จะเป็น such a เช่นในประโยคต่อไปนี้
1. It’s such a huge store!
อิทส์ ซั้ช-อะ ฮิ้วจ์ สโต๊ร์!
ร้านใหญ่เหลือเกิน
มันช่างเป็นร้านใหญ่อะไรเช่นนี้
2. They’re such nice people!
เดย์เออร์ ซั้ช ไน้ซ์ พี้เพิล!
เขาเป็นคนดีเหลือเกิน
เขาช่างเป็นคนดีอะไรเช่นนี้
3. You’re such a kind person!
ยูเออร์ ซั้ช-อะ ไค้น์ด์ เพ้อร์ซัน!
คุณช่างเป็นคนดีอะไรเช่นนี้ คุณดีเหลือเกิน
4. การใช้ so+adj แปลว่า “…เหลือเกิน” ใช้เป็นคำอุทานหรือ แสดงความดีใจ เมื่อเห็นคำนี้อยู่หน้าคำคุณศัพท์ที่ไม่มีคำนามตามมา ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความหมายเหมือนที่กล่าวในข้อ 3
1. The store is so huge!
เดอะ สโต๊ร์ อิซ โซ้ ฮิ้วจ!
ร้านช่างใหญ่เหลือเกิน
2. They’re so nice!
เดย์เออร์ โซ้ ไน้ซ์!
เขาช่างดีเหลือเกิน
3. You’re so kind!
ยูเออร์ โซ้ ไค้น์ด์!
คุณช่างดีเหลือเกิน
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านคำต่อไปนี้
this        ดิ๊ซ        นี้
that        แด๊ท        นั้น
these    ดี๊ซ        เหล่านี้
those    โด๊ซ        เหล่านั้น
the        เดอะ        –
north        น้อร์ธ        เหนือ
south    เซ้าธ์        ใต้
northeast        น้อร์ธ-อีซท์        อีสาน
though        โด๊        นะ นี่
thought        ธ้อท        ได้คิด
think            ธิ้งค์        คิด
thanks        แธ้ง์ค์ส์    ขอบคุณ
their            แด๊ร์        ของเขา
them            เด๊ม        พวกเขา
then            เด๊น        แล้ว ครั้นแล้ว งั้น
thing            ธิ้ง        สิ่งของ
anything        แอ๊นนีธิง    สิ่งใด
something    ซั้มธิง        บางสิ่ง
with            วิธ        กับ
health        เฮ้ลธ์        สุขภาพ
wealth        เว้ลธ์        ความมั่งคั่ง
death        เด้ธ        ความตาย
both            โบ๊ธ        ทั้งคู่
bother        โบ๊เธอร์    รบกวน กวนใจ
wealthy        เว้ลธี        มั่งคั่ง
healthy        เฮ้ลธี        สุขภาพดี
father        ฟ้าเธอร์    พ่อ
mother        มั้ธเธอร์    แม่
brother        บรั๊ธเธอร์    พี่ชาย
third            เธิ้ร์ด        ที่สาม
thirteen        เธ้อร์ทีน    สิบสาม
thirty            เธ้อร์ที    สามสิบ
thousand        เธ้าซันด์    พัน
through        ธรู้        ผ่าน โดย
throughout    ธรู้เอาท์    ตลอด ทั่ว
clothes        โคล้ธซ์    เสื้อผ้า
2. จงฝึกพูดประโยคสนทนาต่อไปนี้เหมือนตัวอย่าง
ตัวอย่าง :
A: It’s a very huge store.
อิทส์ อะ ฟ์เว้รี ฮิ้วจ์ สโต๊ร์
B: Yes, it’s such a huge store!
เย้ซ, อิทส์ ซั้ช-อะ ฮิ้วจ์ สโต๊ร์!
1. A: He’s a very kind person.
ฮีซ์ อะ ฟ์เว้รี ไค้น์ด์ เพ้อร์ซัน
B: Yes, he’s such a kind person!
เย้ซ, ฮีซ์ ซั้ช-อะ ไคน์ด์ เพ้อร์ซัน!
2. A: She’s a very bright student.
ชีซ์ อะ ฟ์เว้รี ไบร๊ท์ สติ๊วเดนท์
B: Yes, she’s such a bright student!
เย้ซ, ชีซ์ ซั้ช-อะ ไบร๊ท์ สติ๊วเดนท์!
3. A: They’re very diligent teachers.
เดย์เออร์ ฟ์เว้รี ดิ๊ลลิเจนท์ ที้ชเชอร์ซ์
B: Yes, they’re such diligent teachers!
เย้ซ, เดย์เออร์ ซั้ช ดิ๊ลลิเจนท์ ที้ชเชอร์ซ์!
4. A: They’re very expensive products.
เดย์เออร์ ฟ์เว้รี เอกซ์เพ้นสิฟว์ พร้อดดัคท์ส์
B: Yes, they’re such expensive products!
เย้ซ, เดย์เออร์ ซั้ช เอกซ์เพ้นสิฟว์ พร้อดดัคท์ส์!
5. A: She’s a very beautiful girl.
ชีซ์ อะ ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล เกิ๊ร์ล
B: Yes, she’s such a beautiful girl!
เย้ซ, ชีซ์ ซั้ช-อะ บิ๊วทิฟุล เกิ๊ร์ล!
6. A: They’re very nice people.
เดย์เออร์ ฟ์เว้รี ไน้ซ์ พี้เพิล
B: Yes, they’re such nice people!
เย้ซ, เดย์เออร์ ซั้ช ไน้ซ์ พี้เพิล!
7. A: It’s a huge Buddha image.
อิทส์-อะ ฮิ้วจ์ บุ๊ดดา อิ๊มเหมจ
B: Yes, it’s such a huge Buddha image!
เย้ซ, อิทส์ ซั้ช-อะ ฮิ้วจ์ บุ๊ดดา อิ๊มเหมจ!
8. A: It’s a very great collection.
อิทส์-อะ ฟ์เว้รี เกร๊ท คอลเล้คชัน
B: Yes, it’s such a great collection!
เย้ซ, อิทส์ ซั้ช-อะ เกร๊ท คอลเล้คชัน!
9. A: They’re very attractive mural paintings.
เดย์เออร์ ฟ์เว้รี แอทแทร้คทิฟว์ มิ้วรัล เพ้นทิงซ์
B: Yes, they’re such attractive mural paintings!
เย้ซ, เดย์เออร์ ซั้ช แอทแทร้คทิฟว์ มิ้วรัล เพ้นทิงซ์!
10. A: They’re very good silk products.
เดย์เออร์ ฟ์เว้รี กู๊ด ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์
B: Yes, they’re such good silk products!
เย้ซ, เดย์เออร์ ซั้ช กูด ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์!
3. จงฝึกพูดประโยคสนทนาต่อไปนี้เหมือนตัวอย่าง
ตัวอย่าง :
A: The store is very huge.
เดอะ สโต๊ร์ อิซ ฟ์เว้รี ฮิ้วจ์
B: Yes, it’s so huge!
เย้ซ, อิทส์ โซ้ ฮิ้วจ์!
1. A: The teacher is very kind.
เดอะ ที้ชเชอร์ อิซ ฟ์เว้รี ไค้น์ด์
B: Yes, he’s so kind!
เย้ซ, ฮีซ์ โซ้ ไค้น์ด์!
2. A: The student is very bright.
เดอะ สติ๊วเดนท์ อิซ ฟ์เว้รี ไบร๊ท์
B: Yes, he’s so bright!
เย้ซ, ฮีซ์ โซ้ ไบร๊ท์!
3. A: The teachers are very diligent.
เดอะ ที้ชเชอรซ์ อาร์ ฟ์เว้รี ดิ๊ลลิเจนท์
B: Yes, they’re so diligent!
เย้ซ, เดย์เออร์ โซ้ ดิ๊ลลิเจนท์!
4. A: The girl is very beautiful.
เดอะ เกิ๊ร์ล อิซ ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล
B: She’s so beautiful!
ชีซ์ โซ้ บิ๊วทิฟุล!
5. A: The products are very expensive.
เดอะ พร้อดดัคท์ส์ อาร์ ฟ์เว้รี เอกซ์เพ้นสิฟว์
B: Yes, they’re so expensive!
เย้ซ, เดย์เออร์ โซ้ เอกซ์เพ้นสิฟว์!
6. A: These people are very nice.
ดีซ พี้เพิล อาร์ ฟ์เว้รี ไน้ซ์
B: Yes, they’re so nice!
เย้ซ, เดย์เออร์ โซ้ ไน้ซ์!
7. A: The collection of Buddha images is very great.
เดอะ คอลเล้คชัน อ่อฟ บุ๊ดดา อิ๊มเมเจซ อิซ ฟ์เว้รี เกร๊ท
B: Yes, it’s so great!
เย้ซ, อิทส์ โซ้ เกร๊ท!
8. A: This Buddha image is very huge.
ดิซ บุ๊ดดา อิ๊มเหมจ อิซ ฟ์เว้รี ฮิ้วจ์
B: Yes, it’s so huge!
เย้ซ, อิทส์ โซ้ ฮิ้วจ์!
9. A: These mural paintings are very attractive.
ดีซ มิ้วรัล เพ้นทิงซ์ อาร์ ฟ์เว้รี แอทแทร้คทิฟว์
B: Yes, they’re so attractive!
เย้ซ, เดย์เออร์ โซ้ แอทแทร้คทิฟว์!
10. A: These bronze wares are very good.
ดีซ บร๊อนซ์ แวร์ซ์ อาร์ ฟ์เว้รี กู๊ด
B: Yes, they’re so good!
เย้ซ, เดย์เออร์ โซ้ กูด!
4. จงฝึกพูดประโยคสนทนาต่อไปนี้เหมือนตัวอย่าง
ตัวอย่าง :
A: There’re silk materialร and there’re silk clothes.
แดร์เออร์ ซิ้ลค์ เมทที้เรียลซ์ แอ่นด์ แดร์เออร์ ซิ้ลค์ โคล้ธซ์
B: There’re not only silk materials, but also silk clothes.
แดร์เออร์ น้อท อ๊อนลี ซิ้ลค์ แมทที้เรียลซ์, บัท อ๊อลโซ ซิ้ลค์ โคล้ธซ์
1. A: There’re silk products, and there’re cotton products.
แดร์เออร์ ซิ้ลค์ พร้อดดัคท์ส์, แอ่นด์ แดร์เออร์ ค้อททัน พร้อดดัคท์ส์
B: There’re not only silk products, but also cotton products.
แดร์เออร์ น้อท อ๊อนลี พร้อดดัคท์ส์, บัท อ๊อลโซ ค้อททัน พร้อดดัคท์ส์
2. A: He’s very kind, and he’s very rich.
ฮีซ์ ฟ์เว้รี ไค้น์ด์, แอ่นด์ ฮีซ์ ฟ้เว้รี ริช
B: He’s not only very kind, but also very rich.
ฮีซ์ น้อท อ๊อนลี ฟ์เว้รี ไค้น์ด์, บัท อ๊อลโซ ฟ์เว้รี ริช
3. A: She’s very beautiful, and she’s very in¬ telligent.
ชีซ์ ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล, แอ่นด์ ชีซ์ ฟ์เว้รี อินเท้ลลิเจนท์
B: She’s not only very beautiful, but also very intelligent.
ชีซ์ น้อท อ๊อนลี ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล, บัท อ๊อลโซ ฟ์เว้รี อินเท้ลลิเจนท์
4. A: The lesson today is very long, and it’s very boring.
เดอะ เล้ซซัน ทูเด๊ย์ อิซ ฟ์เว้รี ล้อง, แอ่นด์ อิทส์ ฟ์เว้รี บ๊อริง
B: The lesson today is not only very long, but also very boring.
เดอะ เล้ซซัน ทูเดย์ อิซ น้อท อ๊อนลี ฟ์เว้รี ล้อง, บัท อ๊อลโซ ฟ์เว้รี บ๊อริง
5. A: The test is difficult and it’s long.
เออะ เท้ซท์ อิซ ดิ๊ฟฟิคัลท์ แอ่นด์ อิทส์ ล้อง
B: The test is not only difficult, but also long.
เดอะ เท้ซท์ อิซ น้อท อ๊อนลี ดิ๊ฟฟิคัลท์, บัท อ๊อลโซ ล้อง
6. A: We’re very hungry, and we’re very thirsty.
วีเออร์ ฟ์เว้รี ฮั้งกรี, แอ่นด์ วีเออร์ ฟ์เว้รี เธิ้ร์ซที
B: We’re not only very hungry, but also very thirsty.
วีเออร์ น้อท อ๊อนลี ฟ์เว้รี ฮั้งกรี, บัท อ๊อลโซ ฟ์เว้รี เธิ้ร์ซที
7. A: The ready-made clothes are beautiful, and the prices are reasonable.
เดอะ เร้ดดี-เม้ด โคล้ธซ์ อาร์ บิ้วทิฟุล, แอ่นด์ เดอะ ไพร้เซซ อาร์ รี้ซันเนเบิล
B: The ready-made clothes are not only beautiful, but also reasonable.
เดอะ เร้ดดี-เม้ด โคล้ธซ์ อาร์ น้อท อ๊อนลี บิ๊วทิฟุล, บัท อ๊อลโซ รี้ซันเนเบิล
8. A: I’d like to but some silk clothes, and I’d like
to buy some ready-made silk clothes.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม ซิ้ลค์ โคล้ธซ์, แอ่นด์ ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม เร้ดดี-เม้ด ซิ้ลค์ โคล้ธซ์
B: I’d like to buy not only some silk clothes, but also some ready-made silk clothes.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย น้อท อ๊อนลี ซั้ม ซิ้ลค์ โคล้ธซ์, บัท อ๊อลโซ ซั้ม เร้ดดี-เม้ด ซิ้ลค์ โคล้ธซ์
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 5,896 times, 6 visits today)