การจองตั๋วเครื่องบินจะพูดอย่างไร

Making Airline Travel Arrangements

A :   (On the phone) Pan Am Reservations. May I help you ?

(ออน เธอะ โฟน) แพน แอม เรเซอร์เวชั่นส์ เม ไอ เฮลฟ ยู)

ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) แผนกจองตั๋วสายการบินแพน แอม มีอะไรให้ช่วยค๊ะ

B :   I want to fly to L.A. the day after tomorrow. Can I reserve a seat ?

(ไอ ว้อน ทู ฟราย ทู แอล เอ เธอะ เด อาฟเตอร์ ทูมอร์โร่ว แคน ไอ รีเซอรพ อะ ซีท)

ผมต้องการจะบินไป แอล เอ วันมะรืนนี้ ผมสำรองที่นั่งได้ไหมครับ

A :   Is this economy or first class ?

(อีส ธีส อิโคโนมี ออร์ เฟิร์สท คล้าส)

จะเอาที่นั่งเป็นชั้นประหยัด หรือชั้นหนึ่งคะ

B :   Economy.

(อีโคโนมี)

ชั้นประหยัดครับ

A :   We have flight 203 leaving at 3.20, arriving at 4.

(วี แฮฟว ไฟล้ท ทวู โอ ทรี ลีฟวิ่ง แอท ทรี ทเว็นตี้ อะไล้ฟวิ่ง แอ้ท โฟร)

เรามีเที่ยวบิน 203 ออกเวลา 3.20 ถึงเวลา 4 นาฬิกาค่ะ

B :   That’s perfect. Please book me on that Right.

(แธท’ส เพอร์เฟค พลีส บุค มี ออน แธท ไฟล้ท)

เยี่ยมเลยครับ ช่วยจองให้ผมตามเที่ยวบินนั้นครับ

A :   Yes, sir. May I have your name and telephone number ?

(เยส เซอร์ เม ไอ แฮฟว ยัว เนม แอนด์ เทเลโฟน นัมเบอร์)

ได้ค่ะ ขอชื่อและหมายเลขโทรสัพท์ค่ะ

A :    (On the phone) Parker Travel Agency.

(ออน เธอะ โฟน) พาร์คเกอร์ แทรเวล เอเจนซี่)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) พาร์คเกอร์เอเจนซี่ค่ะ

B :    Would you tell me if there’s a morning flight from New york

to San Francisco on March 20 ?

(วู้ด ยู เทล มี อีฟ แธร์’ส อะ มอร์นิ่ง ไฟล้ท ฟอรม นิวยอร์ค ทู ซานฟ รานซิสโก ออน มาช ทเว้นตี้)

คุณช่วยดูว่ามีเที่ยวบินเข้าจากนิวยอร์คไปซานฟรานซิสโกในวันที่ 20ไหมครับ

A :   There’s a non-stop flight leaving from Kennedy Airport at 7.30.

(แธร์’ส อะ นอน สต้อป ไฟล้ท ลีฟวิ่ง ฟอร์ม เคนเนดี้ แอร์พอร์ท แอท เซเว่น เทอตี้)

มีสายการบินแบบบินตรงออกจากสนามบินเคนเนดี้เวลา 7.30 ค่ะ

B :   I won’t be able to get up that early.

(ไอ โว้น บี เอเบิ้ล ทู เก็ท อัพ แธท เออรี่)

ผมไม่สามารถตื่นเช้าได้ขนาดนั้น

A :   Then, Universal Flight 608 leaves at 10.00, but it has an hour’s layover in Chicago.

(เธน ยูนิเวอร์แซล ไฟล้ท ซิกส์ โอ เอ้ท ลีฟ แอท เท็น บัท อิท แฮ้ส แอน เฮาเออะส์ เลย์โอเวอร์ อิน ชิคคาโก)

งั้น ก็มีเที่ยวบินยูนิเวอร์แซลเที่ยวบินที่ 608 ออกเวลา 10.00 แต่ต้องไปจอด 1 ชั่วโมงที่ชิคคาโกค่ะ

B :   What time does it arrive in San Francisco ?

(วอท ไทม์ ด้าส อิท อะไร้ฟว อิน ซาน ฟรานซิสโก)

กี่โมงครับจะถึงซานฟรานซิสโก

A :   It’s 12.15. Will that be satisfactory ?

(อิท’ส ทแวลฟ์ ฟิฟทีน วิล แธท บี แซททิสแฟคทอรี่)

เวลา 12.15 คุณพอไจไหมค่ะ

B :   Yes, that’s fine.

(เยส แธท’ส ไฟน์)

ครับ ดีแล้ว

A :   (on the phone) I’m calling to confirm my reservation ?

(ออน เธอะ โฟน) ไอ’ม คอลลิ่ง ทู คอนเฟริม มาย เรเซอร์เวชั่น) (ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) ผมโทรมายืนยันการจองที่นั่งครั

B :   Your name and the flight number, please.

(ยัวร์ เนม แอนด์ เธอะ ไฟล้ท นัมเบอร์ พลีส)

ชื่อและหมายเลขเที่ยวบินค่ะ

A :   My name is Tony Lee. The flight number is 504 on the 8th of this month from New York to Chicago.

(มาย เนม อีส โทนี่ ลี เธอะ ไฟล้ท นัมเบอร์ อีส ไฟว้ โอ โฟร์ ออน เธอะ เอ้ท ออฟ ธีส มั้นท์ ฟรอม นิว ยอร์ค ทู ชิคาโก)

ผมชื่อโทนี่ ลี เที่ยวบินคือ 504 วันที่ 8 ของเดือนนี้บินจากนิวยอร์คไป ชิคคาโกครับ

B :   Just a moment, please OK, I’ve confirmed your reservation.

(จัส อะ โมเม้น พลี้ส โอ เค ไอ’ฟ คอนเฟริม ยัวร์ เรเซอร์เวชั่น)

รอสักครู่ค่ะ ตกลงดิฉันยืนยันที่นั่งคุณเรียบร้อยค่ะ

A :   Thank you very much for your help.

(แธ้งค์ กิว เวฟรี่ มั้ช ฟอร์ ยัวร์ เฮลป)

ขอบคุณมากครับ สำหรับความช่วยเหลือ

B :   You’re very welcome. Is there anything else I can help you with ?

(ยัวร์’ร  เวรี่ เวลคัม อีส แธร์ เอนี่ธิง เอลส ไอ แคน เฮลป ยู วิท)

ยินดีค่ะ มีอย่างอื่นอีกไหม๊คะ

คำศัพท์

non-stop flight                 บินตรงไม่หยุดที่ใด

layover (n)                จอดพัก

A :   Good morning, sir. Your ticket, please.

(กุด มอร์นี่ง เซอร ยัวร์ ทิคเก็ท พลีส)

สวัสดีคะ ขอตั๋วด้วยค่ะ

B :   Flight 203 to San Francisco.

(ไฟล้ท ทวู โอ ทรี ทู ซานฟรานซิสโก)

เที่ยวบินที่ 203 ไปซานฟรานซิสโกครับ

 A : May I see your passport ?

(เมย์ ไอ ซี ยัวร์ พาสปอร์ต)

ขอดูพาสปอร์ตค่ะ

B :   Yes. Here it is.

(เยส เฮีย อิท อีส)

ได้ครับนี่ครับ

A :   Smoking or non-smoking ?

(สโม้คกิ้ง ออร์ นอนสโม้คกิ้ง)

สูบบุหรี่หรือไม่สูบค่ะ

B :   Smoking, please.

(สโม้คกิ้ง พลีส)

สูบครับ

A :   That’ll be 11C. Any baggage, sir ?

(แธท’ล บี อีเลเว่น ซี เอนี่ แบ้คเกจ เซอร์)

ที่นั่งคือ 11C มีกระเป๋าไหมค๊ะ

B :   Yes, these two pieces and one carry-on.

(เยส ธีส ทวู พี้สเส้ส แอนด์ วัน แครี่ ออน)

มีครับ 2 ใบ และถือไปขึ้นเครี่อง 1 ใบ

A :   Your flight will be boarding at Gate #32 at 6.20.

(ยัวร์ ไฟล้ท วิล บี บอร์ดดิ้ง แอ้ท เกท นัมเบอร์ เทอตี้ทวู แอ้ท ซิกส์ ทเว้นตี้)

เที่ยวบินของคุณจะอยู่ที่ทางออกหมายเลข 32 เวลา 6.20

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   What’s first class fare to New York ?

(ว้อท’ส เฟริส คล้าส แฟร์ ทู นิวยอร์ค)

ที่นั่งชั้นหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับที่จะไปนิวยอร์ค

B :   The fare is $ 180.

(เธอะ แฟร์ อีส วันอันเดรดเอ้ทตี้ดอ]ล่ะ)

ราคา 180 เหรียญค่ะ

A :   Is the flight on schedule ?

(อีส เธอะ ไฟล้ท ออน สเกทจัวร์)

ไม่ทราบว่าเที่ยวบินมาตรงเวลาหรือไม่ครับ

B :   Yes, it’s on time.

(เยส อีท’ส ออน ไทม์)

ค่ะ มาตรงเวลา

B :   First class and economy class are both completely occupied.

(เฟริสท คล้าส แอนด์ อีโคโนมี คล้าส อาร์ โบ้ท คอมพลี้ทลี่ ออคคิวไพน์)

ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นประหยัดที่นั่งเต็มหมดค่ะ

A :   Will you put me on the waiting list ?

(วิล ยู พุท มี ออน เธอะ เวททิ้ง ลิส)

คุณช่วยใส่ชื่อผมในใบรอได้ไหมครับ

A :   I’d like to change my routing

(ไอ’ด ไล้ค ทู เช้นจ มาย รู้ททิ้ง)

ผมอยากจะเปลี่ยนเส้นทางการบินครับ

B :   May I have your name and flight number ?

(เมย์ ไอ แฮฟว ยัวร์ เนม แอนด์ ไฟล้ท์ นัมเบอร์)

ขอชื่อและเที่ยวบินคะ

คำศัพท์

carry-on (n)      กระเป๋าถือ

waiting list       ชื่อในใบรอ

routing (n)        เส้นทางการบิน

(Visited 5,345 times, 9 visits today)