กลอนคิดถึงภาษาอังกฤษ

กลอน คือ คำพูดที่จับมาร้อยเรียงให้มีความหมาย และมีความไพเราะเสนาะหู จับใจผู้อ่านและผู้ที่ได้ยินทุกคน ๆ  บทกลอนจะให้ความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าคำพูดปกติโดยทั่วไป

และสำหรับคนที่กำลังคิดถึงใครอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน ๆ หากท่านอยากจะบอกให้เขาเหล่านั้นรับรู้ว่ายังมีคนคิดถึงอยู่นะ บทกลอนคิดถึงภาษาอังกฤษที่เรารวมมาในวันนี้ สามารถส่งความรู้สึกจากใจคุณไปถึงใจผู้รับได้อย่างแน่นอน

its u i will always miss   : คือคุณที่ฉันคิดถึง
its u i want to hug and kiss  : คือคุณที่ฉันอยากกอดและจูบ
i want to feel the love we had  : ฉันคิดถึงความรักที่เรามี
and all our memories good and bad  : และความทรงจำที่ดีและไม่ดีทั้งหมด

 

Come to me when you are sad :  มาหาฉันเมื่อคุณเสียใจ
Come to me when you are mad : มาหาฉันเมื่อคุณว้าวุ่นใจ
Come to me when you in love : มาหาฉันเมื่อคุณมีความรัก
I’ll b there with open arms : ฉันอยู่ที่นี่และพร้อมสองแขนที่จะโอบกอดคุณ

When I close my eyes : เมื่อฉันปิดตา
I dream that i’m with u : ฉันฝันว่าเราอยู่ด้วยกัน
But as I open them : แต่เมื่อฉันลืมตาขึ้นมา
All i see is lonely me without u : ฉันเห็นแต่ความเดียวดายที่ไม่มีคุณ
Without u life can’t go on : ไม่มีคุณชีวิตฉันจะดำเนินต่อๆปอย่างไร
But i guess i have to be strong : แต่ฉันยังหวังว่าจะเข้มแข็งพอ
I’ll think about you forever : ฉันจะคิดถึงคุณตลอดเวลา
Until we are together : จนกว่าเรา : จะได้อยู่ด้วยกัน

กลอนคิดถึงภาษาอังกฤษ

 

I miss your smile that cheers my day.

Your happy pix that tells me you are on your way.

The piercing look you give me when I see you.

It’s all about you being you.

The understanding voice that calms my fears and takes

away my crying tears.

The way you spoil me is a bonus but I never take it

for granted because I know the lord blessed me to own it.

I’m in love with you so remember these words when you miss

me too!

 

When i m crying, i dont find your shoulder
when i m on bed, i stretch my hand to find yours
but nothing that i get………
and tears are what that come to recue…….

 

I can remember all of the fun,
The fun we had when it was just you and me.
I cry, but they’re happy tears,
when I’m looking back on all of our memories.

(Visited 18,389 times, 10 visits today)