กรุณาอย่าทำให้ฉันสงสัย ประโยคคำพูดเป็นภาษาอังกฤษ

Don’t hold me in suspense, please. (โด้น,ท โฮลด มี อิน ซัสเพนส, พลีส)
Joe : Do you know what Margaret has applied for ?
โจ : (ดู ยู โนว ว็อท มาร์กาเร์ท แฮส อะไพลด ฟอ)
คุณรู้ไหมว่ามาร์กาเรทสมัครอะไร
Jinta : No idea. Tell me, Joe
จินทะ : (โน ไอเดีย. เทล มี, โจ)
ไม่มีความคิดเห็น บอกฉันสิ โจ
Joe : Go ahead and ask her yourself.
โจ : (โก อะเฮด แอนด อาสค เฮอ ยัวเซลฟ)
ว่ามาแล้วลองถามทล่อนด้วยตัวคุณเอง
Jinta : Don’t hold me in suspense, please.
จินทะ : (โด้น,ท โฮลด มี อิน ซัสเพนส, พลีล)
กรุณาอย่าทำให้ฉันสงสัย
Joe : If you insist, I’ll tell you. She has applied to be a varsity cheerleader.
โจ : (อิฟ ยู อินซิสท, ไอ,ล เทล ยู. ชี แฮส อะไพลด ทู บี อะ วาร์ซิทิ เชียร์ลีดเดอะ)
ถ้าคุณยังจะยืนยัน ฉันก็จะบอกคุณ หล่อนไปสมัครที่จะไปเป็นผู้นำกองเชียร์ของโรงเรียน
Jinta : Will she make it ?
โจ : (วิล ชี เมค อิท)
หล่อนจะทำมันไหม
Joe : Of course she will. She has what it takes to be a cheer leader.
โจ : (ออฟ คอส ชี วิล. ชี แฮด ว็อท อิท เทคส ทู บี อะ เชียร์ลีดเดอะ) แน่นอนหล่อนจะทำทั้งนั้น หล่อนจะเป็นผู้นำกองเชียร์
Jinta : That’s great !
จินทะ : (แธ็ท’ส เกรท !)
นั่นดีจริง
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 856 times, 1 visits today)