กรุณาส่งการบ้านของคุณด้วย กำหนดส่งเมื่อไหร่ พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Will you hand in your homework, please?

(วิล ยู แฮนด อิน ยัวร์ โฮมเวิร์ค, พลีส)
กรุณาส่งการบ้านของคุณด้วย
Miss Grind : Before we go on to the next lesson, will you hand in your homework, please ?
มิส ไกรด : (บิฟอร์ วี โก ออน ทู เธอะ เนคซ เลสชัน, วิล ยู แฮนด อิน ยัวร์ โฮมเวิร์ค, พลีส)
ก่อนที่จะเรียนบทต่อไป กรุณาส่งการบ้านของคุณด้วย
Jinta    : Homework ? What homework ?
จินทะ : (โฮมเวิร์ค ? ว็อท โฮมเวิร์ค)
การบ้าน การบ้านอะไร
Miss Grind : A paper on the geography of the thirteen Eastern Ststes.
มิส ไกรด : (อะ เพเพอะ ออน เธอะ จีออกกระฟี ออฟ เธอทีน อีสเทอน สเททซ)
เป็นรายงานภูมิศาสตร์ของสิบสามรัฐตะวันออก
Jinta    : Ah, yes. Now I remember.
จินทะ : (อา, เยส. นาว ไอ รีเมมเบอะ)
อา, ใช่ ฉันจำได้
Miss Grind : Good. Now turn it in, Jinta.
มิส ไกรด : (กูด. นาว เทิร์น อิท อิน, จินทะ)
ดี ตอนนี้คุณส่งมันมา จินทะ
Jinta    : When is the deadline?
จินทะ : (เว็น อิส เธอะ เดดไลน์)
กำหนดส่งเมื่อไร
Miss Grind : It’s due today.
มิส ไกรด : (อิท’ส ดิว ทูเดย์)
มันเป็นวันนี้
Jinta    : To tell you the truth, I haven’t finished it yet.
จินทะ : (ทู เทล ยู เธอะ ทรูธ, ไอ แฮฟวึน’ท ฟินนิชด อิท เยท)
ฉันจะบอกความจริงกับคุณว่าฉันยังทำมันไม่เสร็จ
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 5,188 times, 3 visits today)