กรุณาคิดเงินพวกเราแยกกัน พูดภาษาอังกฤษเวลาออกเดท

Just give us separate checks, please. (จัสท กิฟว อัส เซพพะเรท เชคส, พลีส)

Jinta : You must be tired after going shopping with me. Let’s have something special.
จินทะ : (ยู มัสท บี ไทเออด อาฟเทอะ โกอิง ชอพพิง วิธ มี. เลท’ส แฮฟ ซัมธิง สเพชชัล)
คุณจะต้องเหนื่อยหลังจากไปซื้อของมากับฉัน เรามากินอะไรพิเศษกัน
ดีกว่า
Waiter : Are you ready to order now ?
เวทเทอะ : (อา ยู เรดดี ทู ออเดอะ นาว)
บริกร : ตอนนี้คุณพร้อมที่จะสั่งแล้วหรือยัง
Jinta : What would you like to have ?
จินทะ : (วอท วูด ยู ไลค ทู แฮฟว)
คุณต้องการอะไรหรือ
Margaret : Just give me the fried salmon and a bowl of salad, thank you.
มาร์กาเร็ท : (จัสท กิฟว มี เธอะ ไฟรด แซลมอน แอนด อะ โบล ออฟ แซลลัด, แธ็งค กิ้ว)
ฉันต้องการปลาแซลมอนทอด และสลัดหนึ่งชาม ขอบคุณ
Waiter : Yes. And you?
เวทเทอะ : (เยส. แอนด ยู)
ครับ แล้วคุณละ
Jinta : A clear soup and a steak, medium rare, would be just fine. And make it just one check for both of us, please.
จินทะ : (อะ เคลียร์ ซูพ แอนด อะ สเทค, มีเดียม แรว์, วูด บี จัสท ไฟน์. แอนด เมค อิท จัสท วัน เชค ฟอ โบธ ออฟ อัส, พลีส)
ซุปแบบใส และสเต๊กสุกขนาดกลาง และเมื่อเสร็จเร้ยบร้อยแล้วกรุณาคิดเงินของพวกเราทั้งคู่ด้วย
Margaret : No, Waiter. Just give us separate checks, please. I insist.
มาร์กาเร็ท : (โน, เวทเทอะ. จัสท กิฟว อัส เซพพะเรท เชคส, พลีส. ไอ อินซิสท)
ไม่ ฉันยืนยันว่ากรุณาคิดเงินแยกต่างหาก
Jinta : O. K., if you insist.
จินทะ : (โอ.เค., อิฟ ยู อินซิสท)
ตกลง ถ้าคุณยืนกรานอย่างนั้น
ที่มา:สมชาย  ชัยธนะตระกูล

(Visited 381 times, 1 visits today)