กรณีที่ใช้ GOOD and WELL ในภาษาอังกฤษ

คำว่า good (กูด) และ well (เวล) เป็นคำที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้า แก่ผู้อ่านมาไม่มากก็น้อย ฉะนั้นเพื่อผู้อ่านจะได้นำมาใช้ได้ถูกต้องจึงขอแยกกล่าวเป็นข้อๆ แต่ละกรณีไป ดังนี้
1. ใช้ well adj. เมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพอนามัย (health)
ตัวอย่าง
A : How are you?
B : Quite well, thanks.
ก : คุณสบายดีหรือเปล่า
ข : สบายดีครับ ขอบคุณ
2. ใช้ good adj. หรือ well adv. เมื่อกล่าวถึงคุณภาพ (quality) หรือ ความชำนาญ (skill)
ตัวอย่าง
It’s basically a good car, and it runs well, but I don’t think the passenger space is very well designed.
โดยทั่วๆ ไปแล้วรถคันนี้มีคุณภาพดี วิ่งดี แต่ที่สำหรับให้ผู้โดยสารนั่ง ถูกออกแบบไว้ไม่ค่อยดี
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 222 times, 1 visits today)